Vermogensjacht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Afpakken / Ontnemen / Fraude / Vermogensjacht

Vermogensjacht

Leg beslag en haal die miljoenen binnen!

Ga op zoek naar vermogen, leg beslag en haal dat vermogen binnen!

Hoe? Dat wordt je in deze cursus in de basis uitgelegd. Iedere OM’er dient immers bekend te zijn met de basis voor het ultieme rechtsherstel: het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Daarnaast dient iedere OM’er het verhaalsrecht van slachtoffers zo goed mogelijk te waarborgen.

Aan de hand van interactieve casussen en een divers programma met onder meer filmmateriaal, wordt aandacht besteed aan de theoretische en praktische kant van vermogenstracering, het in beslag nemen en afpakken van vermogen.

Doel

Ga (inter)actief met de basisbeginselen van afpakken aan de gang en vergroot jouw kennis over de beslagmogelijkheden om effectief beslag te leggen. Na afloop van deze cursus heb je juridische en praktische basiskennis en inzicht verkregen over hoe je je goed kunt voorbereiden in een straf- en ontnemingszaak. Je weet nu welke juridische kaders van belang zijn en welke afwegingen je dient te maken.

Doelgroep

Officieren (in opleiding) van justitie, adjunct-officieren, parketsecretarissen en vermogenstraceerders die zowel binnen de werkomgeving Interventies (ZSM), als Onderzoek en Ondermijning (WO III en WO IV) werkzaam zijn.

Inhoud

De cursus bestaat uit een dagdeel. Aan de hand van (animatie)filmpjes wordt interactief met u de basisbeginselen van afpakken en inbeslagneming uitgelegd. Er wordt uitgelegd en de gelegenheid geboden om vragen te stellen. Er worden casussen besproken, waardoor het leereffect maximaal is. Tevens wordt je gevraagd om eigen voorbeelden/casussen in te brengen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00