Strafprocesrecht en proces-verbaal van de zitting – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Vaardigheden / Strafprocesrecht en proces-verbaal van de zitting

Strafprocesrecht en proces-verbaal van de zitting

De strafvorderlijke achtergrond van de terechtzitting

Wat gebeurt er op een strafzitting en wat zijn de strafvorderlijke regels die dan gelden? Wat zijn de mogelijkheden die de strafrechter heeft? Wat hoort er in het proces-verbaal van de strafzitting te staan, waarop moet je letten?

Tijdens deze basiscursus staat de strafvorderlijke achtergrond van de terechtzitting centraal. Je krijgt inzicht in de voor de terechtzitting relevante artikelen van het Wetboek van Strafvordering, je weet welke strafvorderlijke bevoegdheden kunnen en moeten worden toegepast en op basis waarvan, én je leert welke gebeurtenissen en formaliteiten op basis daarvan vermelding in het proces-verbaal behoeven.

Doel

Met deze cursus wordt beoogd een verbinding te leggen tussen de gereedschapskist van het strafprocesrecht en de taken en bevoegdheden van de strafrechter tijdens de zitting. Het is geen vaardigheden cursus. Het betreft een basiscursus die met name gaat over de kennis van de theorie, voor zover betrekking hebbende op de terechtzitting en het op te maken proces-verbaal daarvan en de wijze waarop deze theorie kan/moet worden toegepast.

Na afloop van de cursus:

Kennis

  • ken je de voor de terechtzitting relevante wetsartikelen van het Wetboek van Strafvordering en ben je in staat deze, onafhankelijk van het verloop van de zitting, te herkennen;
  • weet je waarom strafvorderlijke bevoegdheden worden toegepast;
  • weet je welke gebeurtenissen en formaliteiten op basis daarvan vermelding in het proces-verbaal behoeven.

Vaardigheden

  • heb je inzicht in de toepassing van de relevante wetsartikelen tijdens de terechtzitting;
  • ben je in staat om een opgemaakt proces-verbaal te controleren op juistheid, volledigheid en alle formaliteiten.

Attitude

  • ben je je bewust van de regierol van de rechter tijdens de terechtzitting;
  • ben je je bewust van uw keuzevrijheid ten aanzien van het toepassen van strafvorderlijke bevoegdheden;
  • ben je je bewust van het belang van proces-verbaal en de rol van de griffier.

Doelgroep

Rechters, rio’s en sector overstappers (rechters).

Inhoud

Deze cursus bestaat uit twee cursusdagen, waarvan 1 contactdag en 1 dag zelfstudie. Als voorbereiding dienen er o.a. literatuurvragen beantwoord te worden en dient er een voorbereidingsopdracht gemaakt (en ingeleverd) te worden. Tijdens de cursusdag zelf wordt vooral ingegaan op de thema’s die in de praktijk de meeste vragen oproepen en door de deelnemers naar voren gebracht worden. Deze thema’s worden aan de hand van hoorcolleges, afgewisseld met casuïstiek behandeld.

Deze cursus bestaat uit 2 cursusdagen, waarvan 1 contactdag en 1 dag zelfstudie. De zelfstudie betreft een gehele dag. Houd hier s.v.p. rekening mee in de voorbereiding.

Voorkennis

Het studiemateriaal bij deze cursus dient voorbereid te zijn. De inhoud daarvan wordt bij aanvang van de cursusdag bekend verondersteld.

Bijzonderheden

Deze cursus bestaat uit twee cursusdagen, waarvan 1 dag zelfstudie.

Deze cursus is onderdeel van het verplichte curriculum voor Rio’s die worden opgeleid in het strafrecht.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 205,00