Betekenen van gerechtelijke mededelingen-e-learning – SSR

Betekenen van gerechtelijke mededelingen-e-learning

Betekenen van gerechtelijke mededelingen, e-learning

 • 2
  dagdelen
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: AXZOBETE
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • E-learning

Sinds 1 januari 2020 is het door een wijziging in het Wetboek van Strafvordering mogelijk geworden om naast betekenen op papier ook digitaal te betekenen. De bestaande e-learning module is daarom herzien en aangevuld met het onderdeel digitaal betekenen. Daarnaast is er een extra module ontwikkeld waarin het proces is uitgewerkt in een schema.

Doel

Doel van deze cursus is het opdoen van kennis op het gebied van het betekenen van gerechtelijke mededelingen. Na het doorlopen van de cursus heeft de deelnemer kennis opgedaan van:

 • de wettelijke achtergrond van het betekenen van gerechtelijke mededelingen en de daarbij behorende jurisprudentie;
 • de verschillende vormen van betekenen en de belangrijkste aandachtspunten daarbij;
 • de meest voorkomende gerechtelijke mededelingen.
 • de verschillende betekeningsaktes.

Op grond van de opgedane kennis is de deelnemer in staat om:

 • een gerechtelijke mededeling te betekenen;
 • het resultaat van een betekeningsopdracht te kunnen beoordelen;
 • de juiste vervolgacties in gang te zetten.

Doelgroep

Logistiek administratieve medewerkers en medewerkers die meer willen weten van ‘Betekenen’.

Inhoud

Deze e-learning module bestaat uit twee onderdelen:

 1. Betekenen, de theorie
 2. Betekenen, het processchema

Het processchema is zo opgezet dat je makkelijk door de processtappen kunt navigeren en daarmee het processchema ook kunt gebruiken als naslagwerk of kunt raadplegen tijdens je werkzaamheden. Dat doe je door te klikken op een specifieke processtap, waardoor je de toelichting bij die processtap kunt lezen en de bijbehorende wettekst kunt inzien.

De theoriemodule gaat dieper op de stof in. Naast de uitvoering van de betekening wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het wettelijk kader van betekenen en de bijbehorende jurisprudentie. Ook worden de meest voorkomende gerechtelijke mededelingen behandeld en worden de verschillende betekeningsaktes belicht.

Na het volgen van de vernieuwde cursus Betekenen van gerechtelijke mededelingen ben je weer geheel bij op dit gebied én ben je er klaar voor om gerechtelijke mededelingen straks ook digitaal te kunnen betekenen.

Beide modules zijn voorzien van vragen zodat je kan controleren of je de theorie hebt begrepen. De vragen tellen mee voor de eindscore van een module. Voor beide modules moet je 80% goed hebben beantwoord. Na het voltooien van beide modules ontvang je een certificaat.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie