Wmo, Wlz en Jeugdwet, actualiteiten – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Wmo, Wlz en Jeugdwet, actualiteiten

Wmo, Wlz en Jeugdwet, actualiteiten

Houd uw kennis van de Wmo, Wlz en Jeugdwet (vrijwillig kader) up-to-date

In hoog tempo worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar besproken aan de hand van jurisprudentie en wet- en regelgeving. Naast actualiteiten wordt ook meer diepgaand ingegaan op de Wmo, Wlz en Jeugdwet (vrijwillig kader).

Doel

Na afloop van de cursus bent u ‘bijgepraat’ over de laatste relevante ontwikkelingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en Jeugdwet (vrijwillig kader).

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, rechters-in-opleiding, juridisch medewerkers en gerechtsauditeurs die in de sector bestuursrecht of met de behandeling van zaken over de Wmo, Wlz en/of Jeugdwet zijn gestart of binnenkort zullen gaan starten.

Inhoud

In deze actualiteitencursus zullen ontwikkelingen in de rechtspraak, beleid, wet- en regelgeving aan de orde komen. Aan de hand van een vlotte bespreking hiervan krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de Wmo, Wlz en Jeugdwet (alleen het vrijwillig kader). Onderwerpen die daarbij aanbod komen zijn: Beschermd wonen, PGB, afbakening, onderzoek en spoedeisend belang.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u tenminste twee jaar ervaring heeft met het sociaal domein, meer in het bijzondere met de behandeling van zaken in de zorgwetgeving.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.