Vreemdelingenrecht, regulier – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vreemdelingenrecht / Vreemdelingenrecht, regulier

Vreemdelingenrecht, regulier

Een inleiding in het reguliere vreemdelingenrecht

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een reguliere verblijfsvergunning? Welke vereisten gelden voor rechtmatig verblijf? Op welke gronden kan een verblijfsvergunning worden verleend? Deze vragen worden aan de hand van de verschillende bronnen van het vreemdelingenrecht beantwoord.

Doel

Het in hoofdlijnen kunnen beschrijven en toepassen van de geldende regelgeving, alsmede jurisprudentie op het terrein van het reguliere vreemdelingenrecht.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde: de bronnen en de structuur van het reguliere vreemdelingenrecht, toegang, rechtmatig verblijf, de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde en onbepaalde tijd, vereisten om in aanmerking te komen voor een reguliere verblijfsvergunning, afwijzingsgronden aanvraag reguliere verblijfsvergunning, beperkingen verbonden aan verblijfsvergunning regulier zoals medische behandeling, het verrichten van arbeid, gezinshereniging en de rol van art. 8 EVRM.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee dagen met een interval van een week. Inleidingen worden afgewisseld met het bespreken van cases, waarbij van de deelnemer een actieve inbreng wordt verwacht.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de hoofdlijnen van de Awb en het procesrecht in vreemdelingenzaken.

Vanwege het tempo van de cursus adviseren we om vooraf enkele vreemdelingendossiers in te zien. Het gaat hier met name om de beroepsgronden en de besluiten. Hiermee kun je de te behandelen stof tijdens de cursus beter volgen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 435,00