Omvang van het geding, basis – SSR

Omvang van het geding, basis

Leer de criteria kennen die worden aangelegd bij de bepaling van de omvang van het geding in beroep

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: BRRROVHG
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR
  • Eerste startmoment: wo. 03-04-2019

De (bestuurs)rechter heeft een bijzondere plaats in de trias politica. Voor het op juiste wijze vervullen van de toetsingstaak van de bestuursrechter is het van groot belang dat de omvang van het geding op een juiste wijze wordt bepaald. Hoe ver reikt de plicht van de rechter om de rechtsgronden ambtshalve aan te vullen? Vergt het Europese recht een specifieke benadering? Wat is de betekenis van de openbare orde? Vergroot uw kennis aan de hand van de wet en de meest recente jurisprudentie.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u de belangrijkste kennis verworven over de criteria die worden aangelegd bij de bepaling van de omvang van het geding in beroep.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Aan de orde komt de afbakening van het geding in beroep, de betekenis van het begrip ‘op grondslag van’ in artikel 8:69, eerste lid, van de Awb, wat de betekenis is van de verplichting voor de rechter om ambtshalve rechtsgronden aan te vullen (8:69, tweede lid) en wat de reikwijdte is van de bevoegdheid van de bestuursrechter om feiten aan te vullen (8:69, derde lid). Tevens wordt behandeld wat kwesties van openbare orde zijn waaraan de rechter ambtshalve toetst en hoe dit zich verhoudt tot de afbakening van het geding. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vragen wanneer feiten, gronden en stukken niet (meer) aan bod kunnen komen wegens strijd met de goede procesorde. In dat kader komt art. 6:13 van de Awb (onderdelenfuik i.p.v. gronden- en bewijsfuik) aan de orde. Ook zal het onderwerp ne bis in idem (art. 4:6 Awb en “Brummen”) worden besproken.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met discussie aan de hand van vragen en casus.

Voorkennis

U dient te beschikken over enige ervaring (tot drie jaar) in het behandelen van bestuursrechtelijke beroepszaken.

Docenten

  • mr. drs. Jan van Breda

    Senior Rechter

  • mw. mr. Annemarie Drahmann

    Advocaat — Universiteit Leiden

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 135,00

Locatie

SSR Locatie Amsterdam (6e etage)

IJdok 20

1013 MM Amsterdam

Plan uw route

Docenten

mr. drs. Jan van Breda en mw. mr. Annemarie Drahmann

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docenten

mr. drs. Jan van Breda en mw. mr. Annemarie Drahmann

Stuur deze cursus door