Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter

Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter

Aan de hand van het bestuursrechtelijke beoordelings-, toetsingsmodel en finale geschilbeslechting leert u hoe u tot een beslissing komt

Voor starters (en sectoroverstappers) in het bestuursrecht is dit dè cursus om te volgen in de eerste drie maanden van de opleiding. De bestuursrechter heeft twee taken: (rechtmatigheids)toetsing en geschilbeslechting. U krijgt voor elk van beide stappen een stappenplan (beslismodel) aangeboden dat in elke zaak toepasbaar is.

Doel

De cursus geeft inzicht in de – systematische – wijze waarop de bestuursrechter tot een beslissing komt en leert de cursist – in minder complexe zaken – volgens het bestuursrechtelijke beoordelings- en toetsingsmodel en volgens het uitgangspunt van zoveel mogelijk definitieve geschilbeslechting te komen tot een logisch opgebouwde en inzichtelijk gemotiveerde, verdedigbare beslissing.

Doelgroep

De cursus is voor leden zittende magistratuur, rio’s, gerechtsauditeurs/rechters-plv. in opleiding en juridisch medewerkers die recentelijk zijn gestart of binnenkort (binnen twee maanden) starten in het bestuursrecht.

Inhoud

Aan de orde komen:

  • de staatsrechtelijke inbedding van het bestuursrecht en de positie van de bestuursrechter
  • de bestuursrechtelijke kernbegippen bestuursorgaan, belanghebbende en besluit
  • de normen voor het nemen van besluiten door bestuursorganen (stappenplan bestuurlijke besluitvorming)
  • de bewaarschriftprocedure (stappenplan bezwaar)
  • overzicht hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht
  • het beoordelings- en toetsingsmodel van de bestuursrechter
  • verdieping feiten en bewijs
  • de instrumenten voor definitieve geschilbeslechting.

Opzet

De cursus bestaat uit zes dagdelen: een online zelfstudie cursusdag gevolgd door twee aaneengesloten cursusdagen op locatie. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met het bespreken van casus. Van u wordt een actieve houding verwacht.

Bijzonderheden

Heb je minimaal drie jaar ervaring in het bestuursrecht, waaronder ook ervaring met bestuursrechtspraak, dan kun je bij de cursusmanager gemotiveerd vrijstelling vragen voor de zelfstudie cursusdag.

De studiebelasting voor deze cursus is ongeveer 24 uur. Dit is inclusief de zelfstudiedag, voorbereiding aan de hand van opgegeven literatuur en de aanwezigheid op de cursusbijeenkomsten.

In deze cursus wordt níet geoefend met het schrijven van uitspraken.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 225,00