Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter – SSR

Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter

Aan de hand van het bestuursrechtelijke beoordelings-, toetsingsmodel en finale geschilbeslechting leert u hoe u tot een beslissing komt

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRRRTOET
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 15-04-2019

Voor starters (en sectoroverstappers) in het bestuursrecht is dit dè cursus om te volgen in de eerste drie maanden van de opleiding. De bestuursrechter heeft twee taken: (rechtmatigheids)toetsing en geschilbeslechting. U krijgt voor elk van beide stappen een stappenplan (beslismodel) aangeboden dat in elke zaak toepasbaar is.

Doel

De cursus geeft inzicht in de – systematische – wijze waarop de bestuursrechter tot een beslissing komt en leert de cursist – in minder complexe zaken – volgens het bestuursrechtelijke beoordelings- en toetsingsmodel en volgens het uitgangspunt van zoveel mogelijk definitieve geschilbeslechting te komen tot een logisch opgebouwde en inzichtelijk gemotiveerde, verdedigbare beslissing.

Doelgroep

De cursus is voor leden zittende magistratuur, rio’s, gerechtsauditeurs/rechters-plv. in opleiding en juridisch medewerkers die recentelijk zijn gestart of binnenkort (binnen twee maanden) starten in het bestuursrecht.

Inhoud

Aan de orde komen:

 • de staatsrechtelijke inbedding van het bestuursrecht en de positie van de bestuursrechter
 • de bestuursrechtelijke kernbegippen bestuursorgaan, belanghebbende en besluit
 • de normen voor het nemen van besluiten door bestuursorganen (stappenplan bestuurlijke besluitvorming)
 • de bewaarschriftprocedure (stappenplan bezwaar)
 • overzicht hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • het beoordelings- en toetsingsmodel van de bestuursrechter
 • verdieping feiten en bewijs
 • de instrumenten voor definitieve geschilbeslechting
 • opzet, inhoud en leesbaarheid van een bestuursrechtelijke uitspraak (landelijk voorkeurmodel).

Opzet

De cursus bestaat uit zeven dagdelen: Een cursusdag gevolgd door twee aaneengesloten cursusdagen. Heeft u minimaal drie jaar ervaring in het bestuursrecht, waaronder ook ervaring met bestuursrechtspraak, dan kunt u bij de cursusmanager gemotiveerd vrijstelling vragen voor dag 1.

Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met het bespreken van casus. Van de cursisten wordt veel inbreng verwacht.

Bijzonderheden

Alle dagdelen zijn verplicht. Verhindering heeft consequenties conform de annuleringsregeling. De studiebelasting voor deze cursus is ongeveer 24 uur. Dit is inclusief de voorbereiding aan de hand van opgegeven literatuur, wetten en jurisprudentie en de aanwezigheid op de cursusbijeenkomsten.

In deze cursus wordt níet geoefend met het schrijven van uitspraken.

Docenten

 • mr. Stam

  Senior raadsheer

 • mr. drs. André Verburg

  Staatsraad Afd. bestuursrechtspraak Raad van State

 • mr. drs. Jan van Breda

  Senior Rechter

 • mw. mr. Margot Stoové

  Senior rechter inhoudelijk adviseur

 • mr. Jan-Joost van Gastel

  Rechter en Lector SSR

 • mr. Hans Venema

  Vice-president

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 665,00

Locatie

Jaarbeurs Utrecht - Beatrixgebouw

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Plan uw route

Docenten

mr. drs. Jan van Breda, mw. mr. Margot Stoové, mr. drs. André Verburg en mr. Stam

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docenten

mw. mr. Margot Stoové, mr. drs. André Verburg, mr. Stam en mr. Hans Venema

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docenten

mr. Jan-Joost van Gastel, mr. drs. André Verburg, mr. drs. Jan van Breda en mw. mr. Margot Stoové

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docenten

mr. Hans Venema, mr. Jan-Joost van Gastel, mr. drs. André Verburg en mr. drs. Jan van Breda

Stuur deze cursus door