Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter

Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter

Aan de hand van het bestuursrechtelijke beoordelings-, toetsingsmodel en finale geschilbeslechting leer je hoe je tot een beslissing komt

Voor starters (en sectoroverstappers) in het bestuursrecht is dit dè cursus om te volgen in de eerste drie maanden van de opleiding. De bestuursrechter heeft twee taken: (rechtmatigheids)toetsing en geschilbeslechting. Je krijgt voor elk van beide stappen een stappenplan (beslismodel) aangeboden dat in elke zaak toepasbaar is.

Doel

De cursus geeft inzicht in de – systematische – wijze waarop de bestuursrechter tot een beslissing komt en leert jou – in minder complexe zaken – volgens het bestuursrechtelijke beoordelings- en toetsingsmodel en volgens het uitgangspunt van zoveel mogelijk definitieve geschilbeslechting te komen tot een logisch opgebouwde en inzichtelijk gemotiveerde, verdedigbare beslissing.

Doelgroep

De cursus is voor rechters en raadsheren, rio’s, gerechtsauditeurs/rechters-plv. in opleiding en gerechtsjuristen die recentelijk zijn gestart of binnenkort (binnen twee maanden) starten in het bestuursrecht.

Inhoud

Aan de orde komen:

  • de staatsrechtelijke inbedding van het bestuursrecht en de positie van de bestuursrechter
  • de bestuursrechtelijke kernbegrippen bestuursorgaan, belanghebbende en besluit
  • de normen voor het nemen van besluiten door bestuursorganen (stappenplan bestuurlijke besluitvorming)
  • de bezwaarschriftprocedure (stappenplan bezwaar)
  • overzicht hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht
  • het beoordelings- en toetsingsmodel van de bestuursrechter
  • verdieping feiten en bewijs
  • de instrumenten voor definitieve geschilbeslechting.

Opzet

De cursus bestaat uit: een online zelfstudiedag gevolgd door twee cursusdagen op locatie met tussenpoos van een week. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met het bespreken van casus. Van jou wordt een actieve houding verwacht.

Bijzonderheden

De studiebelasting voor deze cursus is ongeveer 24 uur. Dit is inclusief de online zelfstudiedag, de voorbereiding voor de cursusbijeenkomsten en de aanwezigheid bij de cursusbijeenkomsten.

In deze cursus wordt níet geoefend met het schrijven van uitspraken.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 285,00