Schadevergoeding in het bestuursrecht, basis – SSR

Schadevergoeding in het bestuursrecht, basis

Over de onrechtmatige en de rechtmatige overheidsdaad

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZGISCH
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 06-05-2020

Schadevergoeding speelt in het bestuursrecht een rol zodra bestuursorganen onrechtmatig handelen bij de vervulling van hun taken (‘de onrechtmatige overheidsdaad’). Het kan gaan om het nemen van besluiten, maar ook feitelijk handelen, zoals handhaving en informatieverstrekking, kan tot aansprakelijkheid leiden. Hetzelfde geldt voor nalaten, zoals falend toezicht of vertraagde besluitvorming. Specifiek voor de overheid is bovendien dat zij aansprakelijk kan zijn voor rechtmatige bestuurshandelingen (de ‘rechtmatige overheidsdaad’). Deze basiscursus zet de verschillende vormen van en criteria voor schadevergoeding in het bestuursrecht overzichtelijk op een rijtje.

Doel

Na afloop van de cursus beschikt u over kennis van de belangrijkste onderdelen en ontwikkelingen op het gebied van de bestuursrechtelijke schadevergoeding.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers, stafjuristen en raio’s in de verdiepingsstage.

Inhoud

Aan de orde komen:

 • formele aspecten: rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, wegen naar schadevergoeding voor en na 1 juli 2013, connexiteitseisen; zowel voor de rechtmatige als de onrechtmatige overheidsdaad.
 • materiele aspecten onrechtmatige daad: de begrippen onrechtmatigheid, toerekening, relativiteit, causaliteit, eigen schuld, schadebeperking, immateriële schade, wettelijke rente, kosten van rechtsbijstand en verjaring; waarbij het accent ligt op besluitenaansprakelijkheidsrecht
 • materiele aspecten rechtmatige daad.

Verschillen en overeenkomsten tussen de onrechtmatige en de rechtmatige overheidsdaad worden helder uiteengezet.

Opzet

Inleidingen worden afgewisseld met discussie en casusbehandeling.

Voorkennis

Voor het volgen van deze cursus wordt de basiskennis van het onrechtmatige daadrecht bekend verondersteld. Mocht u niet over deze basiskennis beschikken dan is het aan te raden de civiele cursus Onrechtmatige daad en schade – cursuscode CRSZODAS – te volgen. Daarnaast wordt van u verwacht dat u kennis heeft van het algemene bestuurs(proces)recht en het burgerlijke schadevergoedingsrecht.

Bijzonderheden

De nadruk ligt op de rechtspraak van de Afdeling en de civiele kamer van de Hoge Raad, waarbij de rechtspraak van de overige bestuursrechters, zoals de Centrale Raad in ambtenaren- en sv-zaken, de Hoge Raad in belastingzaken en het CBB in economische ordeningszaken, slechts zijdelings de revue passeren.

Docenten

 • mr. dr. Tijn Kortmann

  Advocaat — Stibbe N.V.

 • prof. dr. mr. Kars de Graaf

  hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 190,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl