Schadevergoeding in het bestuursrecht, basis – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Varia / Schadevergoeding in het bestuursrecht, basis

Schadevergoeding in het bestuursrecht, basis

De onrechtmatige (overheids)daad in het bestuursrecht

De onrechtmatige daad speelt in het bestuursrecht en de bestuursrechtspraak een rol wanneer bestuursorganen schade veroorzaken door onrechtmatig te handelen bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken en bevoegdheden (‘de onrechtmatige overheidsdaad’). De onrechtmatige handeling kan gelegen zijn in het nemen van besluiten, maar ook in feitelijke handelingen, zoals handhaving en informatieverstrekking. Deze handelingen kunnen tot aansprakelijkheid van de overheid leiden. Hetzelfde geldt voor nalaten, bijvoorbeeld in het geval van falend toezicht of vertraagde besluitvorming. Deze basiscursus zet de verschillende vormen van en criteria voor de aansprakelijkheid van de overheid vanwege een onrechtmatige daad in het bestuursrecht overzichtelijk op een rijtje. Ook de bestuursrechtelijke procedure om schadevergoeding aan de overheid te verzoeken (de ‘svp’), komt aan de orde.

Doel

Na afloop van de cursus beschikt u over kennis van de belangrijkste onderdelen op het gebied van de bestuursrechtelijke schadevergoeding voor de onrechtmatige (overheids)daad, in het bijzonder de aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers en stafjuristen.

Inhoud

Aan de orde komen:

  • formele aspecten: rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, procedure(s) om schadevergoeding van de overheid af te dwingen na 1 juli 2013 (o.a. art. 8:88 e.v. Awb)
  • materiële aspecten: de begrippen onrechtmatigheid, toerekening, relativiteit, causaliteit, eigen schuld, schadebeperking, (immateriële) schade, wettelijke rente, kosten van rechtsbijstand en verjaring. Het accent daarbij ligt op besluitenaansprakelijkheidsrecht.

Opzet

Inleidingen worden afgewisseld met discussie en casusbehandeling.

Bijzonderheden

De cursus betreft voornamelijk het bestuursrechtelijk aansprakelijkheidsrecht voor het nemen van besluiten op de rechtsgebieden waarover de ABRvS en de CRvB in hoogste instantie oordelen. De rechtspraak van de Hoge Raad in belastingzaken en het CBb in economische ordeningszaken worden slechts zijdelings behandeld.

Uitvoeringen