Participatiewet, verdieping – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Participatiewet, verdieping

Participatiewet, verdieping

Leer complexe bijstandszaken doorgronden en beoordelen

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden en volgt de Wet werk en bijstand op. Op een aantal belangrijke onderdelen wijkt de Participatiewet af van de Wet werk en bijstand maar de kernonderwerpen van die wet zijn in de participatiewet ongewijzigd overgenomen. Dat betekent dat belangrijke thema’s als aanvraagproblematiek, inlichtingenverplichting, bestuurlijke boete, gezamenlijke huishouding, middelen, intrekking, herziening, terugvordering niet zijn veranderd. De onder de Wet werk en bijstand gevormde jurisprudentie blijft daarom relevant.

Doel

Na afloop van de cursus bent u in staat om snel en systematisch complexe bijstandszaken te doorgronden en te beoordelen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, rio’s, juridisch medewerkers en gerechtsauditeurs die enige ervaring hebben met de behandeling van bijstandszaken.

Inhoud

De cursus is thematisch opgezet. Tijdens de cursusdag zullen de docenten ingaan op onderwerpen in het bijstandsrecht waarover veelvuldig geprocedeerd wordt. In elke cursus zullen enkele nieuwe onderwerpen worden behandeld en zullen in eerdere cursussen behandelde onderwerpen verder worden uitgediept. Voorbeelden van thema’s die aan de orde zullen komen zijn: inlichtingenplicht en (gevolgen) schending inlichtingenplicht, intrekking, beëindigen en terugvorderen van uitkeringen; handhaving en rechtmatigheidsonderzoek waaronder bijvoorbeeld observaties en waarnemingen en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verplichtingen en maatregelen.

Opzet

De onderwerpen worden grondig en thematisch behandeld mede aan de hand van recente jurisprudentie van de CRvB en casuïstiek. Tijdens de cursus worden inleidingen – met ruimte voor vragen en discussie – afgewisseld met casusbesprekingen in kleine groepen. Van u wordt een actieve houding verwacht.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u beschikt over enige kennis van deze wet en minimaal twee jaar ervaring heeft met de behandeling van bijstandszaken.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 100,00