Artikel 13b Opiumwet – SSR

Artikel 13b Opiumwet

 • 1
  dagdeel
 • 1
  locatie
 • 3
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZS13BO
 • Eerste startmoment: do. 10-03-2022

In het terugdringen van drugscriminaliteit is de rol van Artikel 13b Opiumwet (ook wel de Wet Damocles genoemd) steeds belangrijker geworden. Het aantal sluitingen van woningen en lokalen op grond van artikel 13b Opiumwet is de laatste decennia fors toegenomen. Dit gaat gepaard met een toename aan schrijnende zaken in de media waarbij gezinnen met kinderen uit huis geplaatst worden vanwege drugsactiviteiten. Maar wanneer is de burgemeester bevoegd om op te treden op grond van artikel 13b Opiumwet en wanneer mag de burgemeester in redelijkheid naar het zwaarste middel, sluiting, grijpen? Hoeveel gewicht moet worden toegekend aan de eisen van subsidiariteit (noodzakelijkheid van de sluiting) en proportionaliteit (evenredigheid)? Volgens de staatsraden advocaat-generaal Widdershoven en Wattel moet het accent van de rechterlijke beoordeling liggen op de concrete uitkomst in het individuele geval, maar wat betekent dat voor de rechterlijke toetsing in zaken over artikel 13b Opiumwet? Deze vragen en meer zullen tijdens deze cursus aan bod komen.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u uw kennis van en inzicht in artikel 13b Opiumwet vergroot en kunt u de subsidiariteit en proportionaliteit van besluiten waarbij een burgemeester tot sluiting, op grond van artikel 13b overgaat, beter beoordelen.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, gerechtsauditeurs, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Door het bespreken van casuïstiek, jurisprudentie en het voeren van discussies/dialogen gaat de docent in op de volgende drie hoofdthema’s:

1. Bevoegdheid burgemeester

 • Karakter van de bevoegdheid
 • Wanneer is er sprake van een handelshoeveelheid die duidt op handel en wanneer is er sprake van eigen gebruik?
 • Verband tussen de overtreding en het te sluiten pand.

2. Toepassing van de bevoegdheid

 • Boordeling van het gemeentelijk beleid
 • Redelijkheid van de last onder bestuursdwang
  – Noodzakelijkheid (o.a. soort drugs, recidive, feitelijke handel, ligging van het pand)
  – Evenredigheid (o.a. verwijtbaarheid, gevolgen, minderjarige kinderen)

3. Conclusie staatsraden advocaat-generaal Widdershoven en Wattel

4.  Verruiming van de bevoegdheid per 1 januari 2019.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u enige kennis en ervaring heeft met art. 13b Opiumwet.

Docent

 • mevrouw Michelle Bruijn

  Docent — Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 70,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wellicht ook interessant voor u