Finale geschilbeslechting – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Finale geschilbeslechting

Finale geschilbeslechting

Theorie en praktijk van de finale geschilbeslechting

In stand laten van de rechtsgevolgen, zelf in de zaak voorzien, de bestuurlijke lus? Verkrijg inzicht hoe u de instrumenten van de finale geschilbeslechting kunt toepassen. Een goede introductie op de praktijk en theorie van de finale geschilbeslechting.

Doel

Na afloop heeft de deelnemer inzicht gekregen in de juridische aspecten en de bevoegdheden van de rechter om tot finale geschilbeslechting te komen. Daarbij heeft de deelnemer tevens zijn vaardigheid vergroot met het analyseren en schrijven wanneer toepassing wordt gegeven aan finale geschilbeslechting.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers werkzaam in de afdeling bestuursrecht

Inhoud

Art. 8.41a Awb legt de bestuursrechter de verplichting op om geschillen zoveel mogelijk finaal te beslechten. De bestuursrechter beschikt inmiddels over een rijk gevulde gereedschapskist om aan deze opdracht uitvoering te geven. Zo kan een gebrek in de besluitvorming worden gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 of artikel 8:69a Awb. De bestuursrechter kan de rechtsgevolgen van het gebrekkige besluit in stand laten of hij kan zelf in de zaak voorzien. Ook kan toepassing worden gegeven aan een informele of formele bestuurlijke lus. Welk instrument de bestuursrechter ook kiest, elk instrument levert praktische en juridische vragen op. Tijdens de cursusdag worden de diverse instrumenten uitvoerig besproken en in een handige checklist bijeengebracht. Daarnaast is er ruim gelegenheid om praktijkvoorbeelden te bespreken.

De cursus besteedt slechts zijdelings aandacht aan de vraag hoe de bestuursrechter op de zitting invulling geeft aan de finale geschilbeslechting en, in samenhang daarmee, aan de moderne zaaksbehandeling.

Opzet

De training beslaat twee dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met interactieve discussies en besprekingen van (door de deelnemer aangedragen) casusposities.

Bijzonderheden

Deze cursus sluit aan bij de cursussen over de omvang van het geding en bewijs in het bestuursrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 140,00