Wajong – SSR

Wajong

Een kennismaking met de Wajong

  • 1
    dagdeel
  • 4
    PE-punten
Vakgebied(en):
  • Cursuscode: BRZSWJNG
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) omvat drie regelingen, die zijn opgenomen in de hoofdstukken 1A, 2 en 3. Tijdens de cursusmiddag wordt ingezoomd op hoofdstuk 1A van de Wajong. Na het volgen van deze middag heeft u een beeld van de specifieke voorwaarden die bij het recht op uitkering op grond van hoofdstuk 1A van de Wajong horen.

Doel

Na het volgen van deze cursus bent u bekend met de hoofdlijnen van de Wajong en de daarmee samenhangende regelgeving. U bent in staat deze te beschrijven en in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, rechters in opleiding, juridisch medewerkers en stafjuristen die recent met de behandeling van Wajong-zaken zijn gestart of daarmee binnenkort zullen starten.

Inhoud

Tijdens de cursusmiddag gaat de docent in op het wettelijk stelsel van de Wajong en de daarmee samenhangende regelgeving. Ook komen de SMBA en het Compendium Participatiewet aan bod. Er is daarnaast aandacht voor onderwerpen als: het overgangsrecht, de herhaalde aanvraag, het belang van de geboortedatum van de aanvrager en de aanvraagdatum.

Opzet

De cursus bestaat uit een dagdeel. Inleidingen worden afgewisseld met de behandeling van korte casusposities en een procesdossier. Binnen het programma is ruimte voor het stellen van vragen en het voorleggen van eigen praktijksituaties.

Voorkennis

Er wordt van u geen specifieke voorkennis verwacht.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.