Familieprocesrecht actualiteiten – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Algemeen / Procesrecht / Familieprocesrecht actualiteiten

Familieprocesrecht actualiteiten

Actualiteiten in de Virtual Classroom

Het procesrecht dat de familierechter moet hanteren is een nogal ingewikkelde lappendeken van wet- en regelgeving, waarin men gemakkelijk de weg kan kwijt raken. Ook de jurisprudentie blinkt niet altijd uit in helderheid. Deze cursus geeft een overzicht van actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het familieprocesrecht, waarbij die ontwikkelingen zoveel mogelijk in een breder kader worden geplaatst en worden belicht vanuit het perspectief van de rechter.

Doel

Na afloop van de cursus ben je up-to-date waar het de belangrijkste ontwikkelingen in het familieprocesrecht in de afgelopen twee jaar betreft.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leden van de zittende magistratuur, rio’s, gerechtssecretarissen.

Inhoud

De cursus behelst een bijeenkomst van ongeveer vier uur. De bijeenkomst heeft het karakter van een hoorcollege, waarbij je wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen.

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • bewijsrecht
  • processuele aspecten van de mondelinge behandeling
  • actualiteiten

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij beschikken over goede basiskennis van het familieprocesrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 50,00