De mondelinge behandeling voor rio's en so's – SSR

De mondelinge behandeling voor rio's en so's

Leer het proces ter zitting te sturen en te begeleiden

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 9,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CLSSCMPA
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

In deze training krijgt u (de procesrechtelijke) handvatten aangereikt om op professionele wijze het proces ter zitting te sturen en te begeleiden.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de voorvragen en procesrechtelijke complicaties die ter zitting kunnen spelen en van de instrumenten die ingezet kunnen/moeten worden vanuit het oogpunt van de goede procesorde. Het verkrijgen van inzicht in het omgaan met waarheidsvinding in relatie tot de civiele procesrechtelijke regels van bewijs en met professionele dilemma’s (zoals de keuze tussen het nemen van een eigenlijke of oneigenlijke bewijsbeslissing). Het verkrijgen van inzicht in de functies van de civiele zittingsrechter. In staat zijn om een goede (tijdtechnische) afstemming te realiseren tussen relevante onderwerpen ter beoordeling van het geschil en onderwerpen die partijen van belang achten. Beschikken over een overzicht van de keuzes die ter zitting kunnen worden gemaakt ten aanzien van het (verdere) verloop van de zitting. Vanuit die keuzes in staat zijn bestuurder van het proces ter zitting te zijn.

Doelgroep

De training is primair bedoeld voor rechters-in-opleiding. Daarnaast staat de training open voor rechters die recent zijn gestart of zullen starten in een civiel(e) team (afdeling).

Inhoud

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de diverse procesrechtelijke complicaties en hoe daarop als zittingsrechter te acteren
 • de functies van de civiele zittingsrechter en de daarbij behorende verschillende interacties tussen de rechter, partijen en hun raadslieden
 • waarheidsvinding in relatie tot de civiele procesrechtelijke bewijsregels
 • het al of niet formuleren van een voorlopig oordeel
 • het scheppen van een klimaat waarin overleg, bemiddeling of onderhandeling mogelijk is

Opzet

De training bestaat uit 1 trainingsdag en voorbereidende werkzaamheden. Rollenspellen en discussie zullen afwisselend worden toegepast.

Bijzonderheden

Deze training is onderdeel van de leerlijn zittingsrechter van de rio-opleiding.

Docenten

 • mr. Hans Steenberghe

  Senior rechter

 • prof. mr. Ruth de Bock

  Raadsheer

 • prof. mr. Rick Verschoof

  Senior rechter

 • mr. Renate Dozy

  Senior raadsheer

 • mr. Jannigje Willems

  Senior rechter

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.