Werkgeversaansprakelijkheid – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Arbeidsrecht / Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Over ongevallen en beroepsziektes

Wilt u de brede toepassingsmogelijkheden van de norm van goed werkgeverschap – de arbeidsrechtelijke redelijkheid en billijkheid – verkennen aan de hand van een aantal deelonderwerpen van het arbeidsrecht? Zoals het leerstuk van de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziektes. Bezien zal worden welke (nieuwe, geschreven of ongeschreven) subnormen via artikel 7:658 en 7:611 BW in de praktijk gelding kunnen krijgen, naast de algemene bepalingen uit onrechtmatige daad en/of toerekenbare tekortkoming. Welke vorderingen kunnen zoal op eerstgenoemde artikelen worden gebaseerd? En welke niet?

Doel

De brede toepassingsmogelijkheden van de norm van goedwerkgeverschap verkennen aan de hand van een aantal deelonderwerpen van het arbeidsrecht, in het bijzonder de werkgeversaansprakelijkheid. Wat is nu de grens tussen de grondslag van art. 7: 658 en die van art. 7: 611 en hoe pakt dat uit in de bewijslastverdeling en de toe te kennen schadevergoeding. Daarnaast wordt binnen het regime van art.7: 658 stilgestaan bij de invulling van de zorgplicht door de werkgever en de causaliteitsvragen die zich bij art. 7: 658-zaken kunnen voordoen. Waar liggen de grenzen van de aansprakelijkheid, of zijn die er eigenlijk niet?

 

 

Specifieke leerdoelen

Na deze cursus bent u op de hoogte van de lijn in de jurisprudentie van het vraagstuk van de werkgeversaansprakelijkheid.

Na deze cursus kunt u deze toepassen in een concreet geschil.

Doelgroep

Rechters en juridisch medewerkers (juridisch medewerkers met min. 3 jaar relevante werkervaring in het arbeidsrecht).

Inhoud

Opbouw werkgeversaansprakelijkheid ex art 7:658 BW bij arbeidsongevallen

 • Wanneer is er sprake van uitoefening van de werkzaamheden? Wat is de werkplek?
 • Wie is werkgever in de zin van art. 7:658 BW
 • Bewijspositie werknemer

Beroepsziekten

 • Bewijsposities
 • Omkeringsregeling
 • Verjaring

Omvang zorgplicht werkgever

 • Bewijspositie werkgever
 • Opzet of bewuste roekeloosheid

Werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611 BW

 • Verschil met art 7:658
 • Bewijsposities

Deskundigen

Opzet

1 dag, 2 dagdelen, twee thema’s, per thema één dagdeel.
Voorbereiding o.a. via de digitale leeromgeving van SSR. Na korte inleidingen wordt de materie besproken aan de hand van casuïstiek en discussie.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt een grondige voorbereiding verwacht waarbij met name de theorie verkregen dient te worden – voor zover al niet aanwezig – door zelfstudie en met behulp van de studiewijzer en materiaal als opgenomen in de digitale leeromgeving van SSR.

Bijzonderheden

 • De cursus richt zich inhoudelijk op 3 onderdelen:
  1. inleiding / algemeen leerstuk “Arbeidsongevallen”
  2. Beroepsziekten
  3. Aansprakelijkheid o.b.v. 611 + ZZP aspecten

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 145,00