Zittingsrechter: de matrix methode – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Zittingsvaardigheden / Zittingsrechter: de matrix methode

Zittingsrechter: de matrix methode

De matrix methode in de zitting: wanneer kan deze methode worden ingezet?

Emoties voeren vaak de boventoon bij zittingen in echtscheidingsprocedures. Om als rechter de regierol te pakken en een dergelijke zitting goed te leiden, is niet alleen kennis van de procedure van belang. Het luisterend vermogen van de rechter om voorbij de emotie over inhoud te spreken is net zo belangrijk. Dat geldt ook voor het bespreekbaar kunnen maken en effectief inzetten van (alternatieve) afdoeningsmogelijkheden. Tijdens deze cursus vergroot je jouw kennis en oefen je jouw vaardigheden.

Doel

 • De deelnemer kent de stappen van de vragenmatrix en weet wanneer de vragenmatrix ingezet kan worden.
 • De deelnemer kan de vragenmatrix toepassen in een praktijk situatie.
 • De deelnemer kan de zitting hanteren als sturingsmechanisme.
 • De deelnemer heeft een “professioneel nieuwsgierige” houding ontwikkeld met als doel het teruggeven van de eigen verantwoordelijkheid aan procespartijen en zo nodig het nemen van finale beslissingen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor familierechters en raadsheren.

Inhoud

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de vragenmatrix
 • de zitting als sturingsmechanisme
 • afdoeningmogelijkheden, mediation, schikken op zitting
 • deskundigen bericht met toepassing van mediation technieken
 • het stellen van vragen op zitting
 • het goed gebruiken van de antwoorden en non-verbale reacties voor het vervolg
 • omgaan met emoties, het verschaffen van inzicht in ruziegedrag

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen contactonderwijs tijdens twee aparte, aansluitende dagen. Daarnaast bereiden deelnemers de training voor in de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij kennis hebben van het familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht in formele en materiële zin. Deelnemers zijn enigszins bekend met het verloop van comparities na antwoord, getuigenverhoren in civiele zaken en behandeling van deskundigenberichten.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 605,00