Zittingsrechter: matrixmethode insolventie – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Zittingsvaardigheden / Zittingsrechter: matrixmethode insolventie

Zittingsrechter: matrixmethode insolventie

Instrumenten om de schuldenaar te helpen de schuldsaneringsregeling tot een goed einde te brengen

In de schuldsanering zitten schuldenaren zichzelf vaak in de weg. Zij kunnen zich bijvoorbeeld slachtoffer van omstandigheden voelen en daarom niet doen wat zij moeten doen: solliciteren en afdragen aan de boedel. Deze cursus reikt instrumenten aan die u kunt inzetten om de schuldenaar te helpen dit gedrag om te buigen en de schuldsaneringsregeling tot een goed einde te brengen.

Doel

De deelnemer heeft een ‘professioneel nieuwsgierige’ houding, gericht op het teruggeven aan de partijen van eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk en het geven van een beslissing waar nodig.

  • De deelnemer heeft kennis van de vragenmatrix.
  • De deelnemer heeft globale kennis van de Transactionele Analyse (TA).
  • De deelnemer beschikt over basisvaardigheden in toepassing van de matrix.
  • De deelnemer beschikt over verdiepte vaardigheid om te luisteren naar de saniet.
  • De deelnemer heeft de vaardigheid de intrinsieke motivatie van saniet aan te wakkeren.

Doelgroep

Rechters-commissarissen in insolventiezaken die Wsnp-zittingen doen of gaan doen.

Inhoud

In de ochtend wordt gewerkt met de Transactionele Analyse, een praktische theorie over gedrag en communicatie. Welk gedrag zie je voor je? Hoe reageer je daarop? In de middag wordt gewerkt met een methode om schuldenaren te helpen in een oplossingsgerichte stand te komen: de Matrix-methode. Er is aandacht voor emoties en voor eventuele problemen in de samenwerking tussen saniet en bewindvoerder.

Opzet
De dag bestaat uit korte uitleg van theorie, oefening/toepassing en onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Bijzonderheden

De dag wordt ingevuld mede aan de hand van zittingssituaties die u als deelnemer aandraagt. Uw inbreng tijdens de bijeenkomst is bijzonder welkom.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.