Familiekamer, introductie – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Algemeen / Familiekamer, introductie

Familiekamer, introductie

Maak kennis met de familiesector en leer de hoofdlijnen van het familieprocesrecht

Deze cursus heeft een brede en oriënterende opzet en kan beschouwd worden als kennismaking met de familiesector.

Doel

Na afloop van de cursus:

 • ken je globaal de inhoud van Boek 1 BW;
 • ken je de grote lijnen en uitgangspunten van rechtsvordering betreffende het familieprocesrecht;
 • kan je de principiële uitgangspunten van de belangrijkste Europese verordeningen en internationale verdragen binnen het familierecht opzoeken;
 • kan je de belangrijkste artikelen uit Boek 1 BW toepassen;
 • kan je relevante jurisprudentie, vakgerichte literatuur en andere kennisbronnen opzoeken;
 • kan je bewust een keuze maken uit verschillende manieren van conflictoplossing.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor rechters en gerechtsjuristen die net begonnen zijn in het familierecht of sectoroverstappers die geen of vrijwel geen kennis of ervaring hebben van/met het familierecht.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • inhoud en opbouw Boek 1 BW
 • familieprocesrecht rechtsvordering
 • Europese en internationale aspecten
 • organisatie familiesector intern
 • ketenpartners in het veld

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR via zelfstudie. De opdrachten worden met kennistoetsen afgesloten. Deze zelfstudie maakt onderdeel uit van de cursus en vergt eveneens twee dagdelen.
Op de cursusdag worden de diverse rechtsgebieden van Boek 1 BW besproken aan de hand van casuïstiek.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 190,00