‘Exchange of trainers’, uitwisselingsprogramma binnen de EU – SSR

‘Exchange of trainers’, uitwisselingsprogramma binnen de EU

Maak kennis met opleidingsmethodes, werkvormen en best practices van EU-collega’s

Vakgebied(en):
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

De ‘exchange of trainers’ is een Europees uitwisselingsprogramma voor docenten of trainers die betrokken zijn bij de initiële of permanente opleiding van de rechterlijke macht. U bent vijf werkdagen te gast bij een zuster-opleidingsinstituut in een ander EU-land of kandidaat lidstaat. Afhankelijk van het bezochte land gaat het om een individueel of groepsbezoek. U krijgt inzicht in elkaars opleidingsmethoden, didactische werkvormen en andere (best) practices.

Doel

Het uitwisselingsprogramma is opgezet om de Europese rechtscultuur te ontwikkelen die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen tussen rechterlijke instanties in de eengemaakte Europese justitiële ruimte.

Doelgroep

De ‘exchange of trainers’ wordt georganiseerd voor docenten en trainers (uit de rechterlijke macht) die betrokken zijn bij de initiële of permanente opleiding van de rechterlijke macht.
Afhankelijk van het bezochte land gaat het om een groeps- of individuele uitwisseling.

Inhoud

Het uitwisselingsprogramma voor docenten en trainers is een onderdeel van het Exchange Programme van het European Judicial Training Network (EJTN). Dit Exchange Programma is uitgegroeid tot het belangrijkste project van het netwerk. Het wordt grotendeels gefinancierd uit subsidies van de Europese Commissie.

Individuele en groepsuitwisselingen

Er is keuze uit twee soorten uitwisseling, afhankelijk van het land dat wordt bezocht:

  • Uitwisseling in een groep: als deelnemer in een groep docenten of trainers uit verschillende EU-landen. De voertaal is Engels of Frans.
  •  Individuele uitwisseling: u volgt van nabij het dagelijkse werk van een vakgenoot. De uitwisseling kan worden toegesneden op uw specialisatiegebied. De voertaal is de taal van het land van ontvangst.

Duur, kosten en vergoedingen

Een uitwisseling duurt vijf werkdagen. Deelnemers ontvangen van het EJTN een dagvergoeding voor hotel, ontbijt, lunch en diner. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het bezochte land. Reiskosten worden vergoed tot een maximum van € 400.

Meer informatie

Meer informatie over het exchange programme vindt u in het document Exchange programme NL.

Zie ook de website van de EJTN.

Aanmelding en plaatsing

Inschrijven voor deze activiteit is mogelijk tot en met 26 februari 2021. De aanmelding verloopt via SSR. Het EJTN-secretariaat in Brussel verzorgt de uiteindelijke plaatsing. U hoort eind maart/ begin april 2021 of u bent geselecteerd. Voor meer informatie en om uw interesse kenbaar te maken kunt u contact opnemen met de medewerkers van SSR Internationaal via dit mailadres.