WP&S Toezicht Bewind Basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Digitale vaardigheden / WP&S Toezicht Bewind Basis

WP&S Toezicht Bewind Basis

Toezicht op bewinden vindt digitaal plaats in een gezamenlijk dossier voor zowel rechtspraakmedewerkers als bewindvoerders. De professionele bewindvoerder heeft vanuit zijn eigen systeem de mogelijkheid om verzoeken en verslagen – zoals de boedelbeschrijving en R&V – in te dienen. De rechtbankmedewerkers (kantonrechter, juridisch medewerker en administratief medewerker) kunnen in het Toezicht-systeem het dossier digitaal registreren, raadplegen en reageren op verzoeken en van de bewindvoerder.

Doel

Nadat je de training hebt gevolgd, ken je de digitale omgeving voor Bewind. Ook ben je in staat basishandelingen in het Toezicht-systeem uit te voeren.  

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor rechters, juridisch en administratief medewerkers.

Inhoud

Tijdens de training raak je als rechtbankmedewerker vertrouwd met de belangrijkste begrippen en principes van Toezicht Bewind en krijg je de basisvaardigheden aangeleerd. Onderdelen zijn:

 • aan de slag met het dashboard en het lint
 • gemakkelijk je weg vinden in het systeem
 • zoeken en vinden
 • de werkvoorraad bekijken en beheren
 • een zaak registreren
 • het zaakdossier bekijken
 • verzoeken en verslagen bekijken, behandelen en beschikkingen maken
 • taken verwerken en delegeren
 • aantekeningen maken ten behoeve van het zaakdossier
 • werken met documenten

Voorkennis

Kennis van het werkproces is een pré.

Bijzonderheden

 • Als deelnemer maak je, passend bij je rol, een keuze uit de oefeningen.
 • Nadat u bent ingeschreven op een uitvoering, krijgt u toegang tot MIJNSSR. In MIJNSSR vindt u alle praktische informatie, denk aan inloginformatie en evt. voorbereidende opdrachten
 • Deze cursus vindt online plaats.
 • Voor (inhoudelijke) vragen kunt u contact opnemen met IVO Rechtspraak via opleidinginvoeringennazorg@rechtspraak.nl

Uitvoeringen