Persoonlijk leiderschap – SSR

Persoonlijk leiderschap

Inzicht in eigen functioneren als mens en als rio

In deze training staat zelfsturing centraal. Hoe gaat de rio als mens, in zijn/haar professie als rechter, om met bepaalde druk? Hoe handelt de rio in situaties waarin, om wat voor reden dan ook, de druk toeneemt? Hoe blijft de rio dan bij vrijheid in denken, voelen en handelen? Onder hogere druk zijn we als mens geneigd om vanuit automatische patronen te handelen. Hoe zien deze patronen er bij de rio uit? Wanneer neemt bij de rio de druk toe?

Er wordt gewerkt aan het herkennen van de factoren die druk kunnen verhogen en aan de ontwikkeling van het bewustzijn op wat de rio zijn/haar patronen zijn. Zo vergroot de rio het besef van wat hij/zij geneigd is te doen en kan de rio van daaruit weer opnieuw kiezen hoe hij/zij handelt.

Doel

Na afloop van deze leeractiviteit:

  • kan de rio beschrijven wat persoonlijk leiderschap voor hem/haar betekent;
  • herkent de rio welke elementen die dieper in de persoonlijkheid verankerd liggen (drijfveren, waarden, kwaliteiten en overtuigingen) ten grondslag liggen aan het gedrag (in interactie met anderen);
  • heeft de rio stappen gezet om effectieve gedragspatronen en communicatiepatronen te versterken en om minder effectieve gedragspatronen en communicatiepatronen te hanteren;
  • kan de rio beschrijven wat je nodig hebt om energiek en met plezier aan het werk te blijven.

Doelgroep

Rechters in opleiding

Inhoud

De training bestaat uit een intakegesprek en drie trainingsdagen, verspreid over een aantal maanden.

Dag 1 – Ik en mijn omgeving: Centraal thema is de vraag wat persoonlijk leiderschap betekent voor het vak van rechter, in contact met collega’s, zichzelf en procesdeelnemers. O.a. de logische niveaus van Bateson komen aan bod.
Dag 2: Ik en mijn oorsprong: Centraal thema is de herkomst van reactiepatronen en de kracht om deze te leren herkennen en erkennen. O.a. de Transactionele Analyse komt hierbij aan bod.
Dag 3: Ik in verandering: Centraal thema zijn ieders reactiepatronen in het licht van verandering. O.a. niveaus van luisteren komen hierbij aan bod.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit wordt facultatief aangeboden aan rio’s. Rio’s kunnen zich hiervoor aanmelden door een email te sturen naar het Riobureau.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.