Blik van buiten naar binnen – SSR

Blik van buiten naar binnen

Over de wisselwerking tussen media, maatschappij en rechtspraak.

De Rechtspraak en samenleving zijn in constante interactie met elkaar. Rechterlijke uitspraken kunnen gevolgen hebben voor de maatschappij en vice versa. Het snel veranderende medialandschap zorgt voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor de rechtspraak. Hoe gaat de Rechtspraak daar mee om en hoe stel je je daar als individuele rechter in op? Hoe zorg je dat je je bewust blijft van de blik van buiten en in hoeverre is het van belang dat wij rekening houden met die blik van buiten of juist niet? En zijn er manieren waarop rechters kunnen inspelen op de bestaande medialogica? Tijdens de Blik van buiten naar binnen onderzoeken rechters in opleiding onder begeleiding van verschillende experts hun professionele attitude met inachtneming van de ‘blik van buiten’.

Doel

Na afloop van de leeractiviteit:

  • Kunnen rio’s de wijze waarop de rechtspraak en de samenleving met elkaar interacteren toelichten;
  • Kunnen rio’s duiden hoe nieuws wordt gecreëerd en welke effecten dit heeft op onder andere publieke opinie;
  • Kunnen rio’s dagelijks spelende maatschappelijke thema’s m.b.t. de rechtspraak herkennen;
  • Kunnen rio’s (beter) anticiperen in hun werk op beeldvorming die bestaat of kan ontstaan over de rechtspraak in het algemeen of met betrekking tot een door hen te behandelen zaak in het bijzonder;
  • Kunnen rio’s reflecteren op de blik van buiten op rechtspraak en de rechterlijke macht.

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

Deze leeractiviteit ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in de wisselwerking tussen de media, maatschappij en de rechtspraak en wanneer rechters hier zelf invloed op hebben.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.