Beroepsethiek – SSR
Cursussen / Persoonlijke ontwikkeling / Waarneming oordeelsvorming en ethiek / Beroepsethiek

Beroepsethiek

Leer beroepsethische dilemma's in de rechterlijke organisatie herkennen, analyseren en bespreken

Voor welke belangrijke, in ethisch opzicht lastige, beslissingen sta je in je werk? Hoe kun je dergelijke vragen benaderen en bespreken? Wat verwacht je daarbij van jouw collega’s en  organisatie? Welke wetenschappelijke benaderingen zijn er mogelijk? Tijdens deze dag buig je je in een klein gezelschap van startend en ervaren rechters over deze onderwerpen. Het gesprek tussen rechters in opleiding, nieuw in de rechtersrol, en ervaren collega’s maakt de bijeenkomst bijzonder.

Doel

Verbreding en verdieping van jouw zicht op beroepsethische vragen. Ervaring opdoen in het analyserend bespreken van (eigen) casus met collega’s. Na afloop van de bijeenkomst heb je handvatten gekregen om met ethische dilemma’s in de werkpraktijk om te gaan. Ook heb je relevante achtergrondkennis verkregen.

Doelgroep

Rechters in opleiding, ervaren rechters en raadsheren vanuit alle colleges.

Inhoud

Casus/ethische dilemma’s in jouw rol van rechter/raadsheer; beroepsethiek in de context van de rechterlijke organisatie; inzichten vanuit de wetenschap ten aanzien van beroepsethische vragen.

Opzet

Inleidingen worden afgewisseld met bespreking van casus. Tevoren breng je een door jezelf genomen -of te nemen- belangrijke en in moreel opzicht lastige beslissing in. Tijdens de bijeenkomst wordt deze besproken. De docenten dragen, vanuit hun ervaring als rechter/raadsheer ofwel als wetenschapper, benaderingen en inzichten aan.

Voorkennis

Verwacht wordt dat je eigen ethische dilemma’s en in moreel opzicht lastige beslissingen wilt inbrengen en daarop kunt reflecteren.

Bijzonderheden

Deze training is een essentiële leeractiviteit van de rio-opleiding. Tot een vierde deel van de deelnemersgroep bestaat uit zittend rechters en raadsheren.

Je volgt deze leeractiviteit in het laatste halfjaar van je opleiding. Omdat de lengte van de opleiding per rio verschilt, volgt de rio de training dus niet – zoals de rest van de leeractiviteiten in de opleiding – op een vast moment met zijn lichting. SSR draagt zorg voor inschrijving, en streeft ernaar uiterlijk drie maanden voor de uitvoering een inschrijvingsbevestiging naar de rio te sturen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 375,00