ZSM en haar ketenpartners – SSR

ZSM en haar ketenpartners

Bewustwording van de rol en uitgangspunten van de ketenpartners bij Afhandeling van ZSM-zaken

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SOOMZS3S

Uitgangspunt van een ZSM-afdoening is dat het Openbaar Ministerie samen met haar ketenpartners politie, Slachtofferzorg, de Reclassering en de Raad voor de kinderbescherming een intensieve coöperatie samen Openbaar Ministerie komen tot een gepaste afhandeling van strafzaken.

Hiermee wordt de doorlooptijd van een zaak verkort en worden zaken sneller en efficiënter behandeld.

Doel

Na afloop van deze module heeft u meer inzicht in de uitgangspunten van de ketenpartners binnen ZSM en bent u beter in staat effectiever sturing te geven aan het beslissingsproces aan de ZSM-tafel. Hierdoor krijgt u meer grip op de sturing van het onderzoek .

Doelgroep

De leeractiviteit is bedoeld voor (assistent)officier van justitie.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Uitgangspunten van de ketenpartners
 • Rol en positie van het OM vanuit het perspectief van de ketenpartners;
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden van de ketenpartner;
 • Wat vraag je aan de ketenpartners? De juiste vragen stellen;
 • Hoe stel je de vraag (cultuur en houding)?
 • Betrokken distantie;
 • Effectieve wijzen van sturen en beïnvloeden.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een onderdeel zelfstudie/voorbereiding en bijeenkomst van twee dagdelen. De bijeenkomst heeft een hoog interactief karakter. Er wordt van u een actieve deelname verwacht o.a. tijdens simulaties van een ZSM-overleg.

Naast inleidingen met ruimte voor discussie en vragen, wordt met casuïstiek gewerkt.

Voorkennis

Deze leeractiviteit is onderdeel van het Leertraject ZSM.

Om deel te mogen nemen moet U de Leeractiviteiten “ZSM en de mogelijkheden en beperkingen van de OvJ” en “ZSM extern bekeken “hebben gevolgd.

Verder wordt verwacht dat u de de voorgeschreven voorbereidingsopdracht hebt uitgevoerd.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het Leertraject ZSM.

Docenten

 • de heer Johannes Koster

  Inspecteur van Politie Projectleider ZSM Noord NL

 • de heer Hans Hoppen

  Operationeel expert Tactische opsporing Oost NL

 • mr. Alex van Kernebeek

  Trainer/jurist

 • mevrouw Bianca Bartels

  Beleidsadviseur SVG

 • mevrouw Geeske Mulder

  Coördinator voorkantteam en instroompunt voor 3RO

 • mr. Sarah Speelman

  Trainer & Juridisch medewerker — Slachtofferhulp Nederland

 • mr. Angelique Slebus

  Trainer & Juridisch medewerker — Slachtofferhulp Nederland

 • de heer Tim Schiphorst

  Trainer & Juridisch medewerker — Slachtofferhulp Nederland

 • mevrouw Newroz Atasoy

  Teamchef ZSM

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.