ZSM en haar ketenpartners – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / ZSM en haar ketenpartners

ZSM en haar ketenpartners

Bewustwording van de rol en uitgangspunten van de ketenpartners bij Afhandeling van ZSM-zaken

Uitgangspunt van een ZSM-afdoening is dat het Openbaar Ministerie samen met haar ketenpartners Politie, Slachtofferhulp Nederland, de Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming in de vorm van een intensieve coöperatie komt tot een gepaste afhandeling van strafzaken.

Hiermee wordt de doorlooptijd van een zaak verkort en worden zaken sneller en efficiënter behandeld.

Doel

Het doel van de bijeenkomst is het geven van inzicht in de beweegredenen/uitgangspunten van de ketenpartners. Hiermee kunnen de leden van het OM zich meer bewust worden van de rol van de ketenpartners teneinde te kunnen komen tot een betere samenwerking.

Doelgroep

De leeractiviteit is bedoeld voor (adjunct-) officieren van justitie.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Uitgangspunten van de ketenpartners
  • Rol en positie van het OM vanuit het perspectief van de ketenpartners;
  • Wat zijn de (on)mogelijkheden van de ketenpartner;
  • Wat vraag je aan de ketenpartners? De juiste vragen stellen;
  • Hoe stel je de vraag (cultuur en houding)?;
  • Betrokken distantie;
  • Effectieve wijzen van sturen en beïnvloeden.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een onderdeel zelfstudie/voorbereiding en een bijeenkomst van één dagdeel. De bijeenkomst heeft een hoog interactief karakter. Er wordt van jou een actieve deelname verwacht. De voorbereiding is essentieel voor het volgen van de bijeenkomst.

Naast inleidingen met ruimte voor discussie en vragen, wordt met casuïstiek gewerkt.

Voorkennis

Deze leeractiviteit is onderdeel van het Leertraject ZSM.

Om deel te mogen nemen moet je de Leeractiviteiten “ZSM en de mogelijkheden en beperkingen van de OvJ” en “ZSM extern bekeken “hebben gevolgd.

Verder wordt verwacht dat je de de voorgeschreven voorbereidingsopdracht hebt uitgevoerd.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het Leertraject ZSM.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.

Misschien vind je deze cursus ook interessant