Zorgwetgeving voor het OM – SSR
Cursussen / Strafrecht / Medisch / Zorgwetgeving voor het OM

Zorgwetgeving voor het OM

Wegwijs worden in de (nieuwe) zorgwetten

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door de nieuwe zorgwetten, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Tevens is art. 2.3 Wet forensische zorg (Wfz), de schakelbepaling in het strafrecht, in werking getreden. In de Wvggz is een grote rol voor het openbaar ministerie weggelegd.

Doel

Doel van deze leeractiviteit is om officieren van justitie en parketsecretarissen die werkzaam zijn binnen een verplichte zorgteam meer bij te brengen  van specifieke taken op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd), vanuit het perspectief van meerdere procesdeelnemers.  Doel is ook kennis m.b.t. de meest voorkomende stoornissen en hun uitingsvormen te vergroten. Ook het verschil tussen civiele en forensische zorg komt aan bod.

Doelgroep

Officieren van justitie en parketsecretarissen werkzaam op het gebeid van verplichte zorg.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00