Verkeerstechniek – SSR
Cursussen / Strafrecht / Verkeer / Verkeerstechniek

Verkeerstechniek

Ervaring opdoen met meetinstrumenten en het leren interpreteren van verweren

In de praktijk van het verkeersrecht worden verschillende soorten verweren ingebracht. Voor een goede interpretatie van deze verweren is het van belang om over voldoende kennis te beschikken van de werking van bepaalde meetinstrumenten. Hoe werkt bijvoorbeeld de geluidsmeting van bromfietsen? Of welke meetfouten worden gemaakt bij radar en snelheidscontroles en welke gevolgen heeft dat? In samenwerking met de Politieacademie organiseert SSR de cursus Verkeerstechniek waarbij de deelnemers zelf kunnen ‘oefenen’ met meetinstrumenten.

Doel

Ervaring opdoen met meetinstrumenten en het leren interpreteren van verweren aan de hand van casuïstiek.

Doelgroep

Officieren van justitie, verkeersofficieren arrondissementsparketten, advocaten-generaal, kantonrechters, politierechters, griffiers en beoordelaars CVOM.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: radar/laser, videosurveillance, volgen, detectielussen en alcoholmeting.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Een dagdeel praktijk waarin wordt geoefend met enkele meetinstrumenten en een dagdeel casuïstiek behandeling.

Voorkennis

Van de cursist wordt verwacht dat hij enige ervaring heeft met verkeerszaken.

Bijzonderheden

Vanwege de praktijkoefeningen wordt de cursus gehouden bij de Politieacademie te Lelystad.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00