Zittingsvaardigheden in de strafsector – SSR
Cursussen / Strafrecht / Vaardigheden / Zittingsvaardigheden in de strafsector

Zittingsvaardigheden in de strafsector

Een vaardigheidstraining voor (beginnende) rechters in de strafsector

Tijdens deze tweedaagse training worden de deelnemers bewust gemaakt van de vaardigheden die gevraagd worden van een strafrechter ter zitting. De sfeer van vertrouwen die vanaf het begin van de bijeenkomst wordt opgebouwd, is de basis voor deze maatwerkopleiding. Docenten sluiten aan op de individuele leerwensen.

Doel

De deelnemer vertrouwd laten raken met de juridische en praktische aspecten van strafzittingen en het verwerven van vaardigheid in het houden van strafzittingen. Hiermee wordt beoogd dat de deelnemer na afloop van de cursus meer zelfvertrouwen heeft verkregen bij het leiden van een zitting en dat hij/zij is gestimuleerd een eigen stijl te ontwikkelen.

Doelgroep

Startende rechters/raadsheren met enige ervaring in de strafsector.

Deze cursus is verplicht voor rio’s.

Inhoud

Tijdens de training wordt het stramien van de zitting in het algemeen besproken, worden algemene vaardigheden en vaardigheden met betrekking tot bijzondere incidenten getraind en worden vaardigheden getraind, die bijdragen aan het effectief leiden van een strafzitting.

Opzet

Tijdens de training geven de docenten kort informatie en is de cursist actief bezig, hetzij met de eigen oefening, hetzij met het observeren van de oefening van andere deelnemers. De docenten en de deelnemers bespreken de reflecties op de oefeningen. Deze training wordt verzorgd door 2 rechters/raadsheren werkzaam in het strafrecht en 1 of 2 trainers van het bureau Dialogis.

Voorkennis

Voorafgaand aan de training dienen deelnemers enige zittingservaring te hebben opgedaan in de strafsector, dan wel voorafgaand aan de training een aantal strafzittingen te hebben bijgewoond. Ook dienen zij te beschikken over een strafdossier in een niet al te complexe strafzaak om dit dossier te kunnen gebruiken tijdens de cursus. Dit dossier dient zo compleet mogelijk te zijn met in ieder geval 3 afschriften van de dagvaarding. Het dossier wordt vertrouwelijk behandeld en de deelnemer zorgt zelf er voor dat het dossier aan het einde van de training weer wordt meegenomen.

De deelnemer heeft zich voorbereid op de training aan de hand van bestudering van de reader en de intakelijst die van te voren is toegezonden, en door bestudering van voornoemd strafdossier dat de deelnemer zelf heeft geselecteerd. De deelnemer heeft de opening van deze strafzaak (check personalia en voordracht etc.) voorbereid tot en met de eerste inhoudelijke vraag aan de verdachte.

In de vragenlijst wordt ook verzocht een incident te bespreken. Voor zover de deelnemer zelf nog geen ervaring heeft met een incident ter zitting, kan een incident worden beschreven uit een zitting die de deelnemer heeft bijgewoond of dat de deelnemer van een collega heeft vernomen.

Bijzonderheden

Deze cursus is inclusief avondprogramma en overnachting.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 2.105,00