Strafbaarheid van rechtspersonen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Fraude / Materieel/ formeel strafrecht / Milieu / Strafbaarheid van rechtspersonen

Strafbaarheid van rechtspersonen

Wat te doen als een onderneming de verdachte is

Ondernemingen en hun leidinggevenden kunnen onderwerp worden van onderzoek en handhaving. De strafbaarheid van rechtspersonen en haar feitelijk leidinggevenden staan in deze cursus centraal. Zorg dat u op de hoogte bent van de ins en outs.

Doel

Vergroot uw kennis en inzicht in de strafbaarheid van rechtspersonen, functionele daders en feitelijk leidinggevenden in het strafrecht.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten-generaal, juridisch medewerkers en parketsecretarissen, die handhavingszaken behandelen in het strafrecht en die daarvoor meer inzicht willen verkrijgen in genoemde onderwerpen.

Inhoud

In de cursus zal, vanuit strafrechtelijk perspectief, worden ingegaan op het fysieke en functionele daderschap, het daderschap van de rechtspersoon, het daderschap in concernverhoudingen, het medeplegen, opzetdelicten versus schulddelicten, het feitelijk leidinggeven, de strafuitsluitingsgronden en verweren en de jurisprudentie.

Opzet

De cursus bestaat uit een dag van twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussies en praktijkvoorbeelden.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 105,00 voor leden OM: € 200,00