Criminele Inlichtingen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Informatie en opsporing / Criminele Inlichtingen

Criminele Inlichtingen

Kennis en inzicht in de werkwijze van de CI

In onderzoeken kan CI-informatie een belangrijke plaats innemen. Om die informatie op een juiste wijze te kunnen analyseren, verwerken en gebruiken in strafzaken is kennis en inzicht in de werkwijze van de CI vereist. Wat is de positie van de CI in de politieorganisatie? Hoe is de CI georganiseerd? Hoe ziet de dagelijkse praktijk eruit en welke dilemma’s doen zich daarbij voor? Op deze vragen krijg je antwoord. Ook de CI in de vervolgingsfase komt aan de orde

Doel

Het verkrijgen van inzicht in het onderscheid tussen het verzamelen, analyseren en verwerken van criminele inlichtingen, tussen inlichtingenwerk en tactisch rechercheren, in praktische en juridische mogelijkheden en de toepassing daarvan en in het sturen, toetsen en verantwoorden van onderzoeksactiviteiten.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur (met name rechters-commissarissen), officieren van justitie, senior parketsecretarissen en juridische medewerkers belast met zware georganiseerde criminaliteit en TCI-chefs van de politie.

Inhoud

Juridisch kader; de positie van de CI in de politieorganisatie; de dagelijkse praktijk van de CI; dilemma’s; de praktijk van het runnen, de CI vanuit het rechterlijk oogpunt en ontlastende informatie.

De cursus bestaat uit vijf dagdelen: twee aaneengesloten dagen. De cursus bestaat uit inleidingen en casuïstiek met veel zelfwerkzaamheid van de cursisten en interactie.

Voorkennis

Van de cursist wordt verwacht dat hij belast is met zaken op het gebied van georganiseerde criminaliteit of met Criminele Inlichtingen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 640,00 voor leden OM: € 200,00