High Tech Cybercrime – SSR

High Tech Cybercrime

Verkrijg diepgaande kennis over enkele belangrijke verschijningsvormen van computercriminaliteit, opsporing en mogelijkheden voor vervolging ervan

 • 2
  dagdelen
 • 1
  locatie
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSCYHT
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 17-05-2022

U bent zich al bewust van de betekenis die cybercrime heeft, in de wereld waarin wij leven, maar ook in de zaken die u ter behandeling krijgt voorgelegd. Waarschijnlijk realiseert u zich ook dat die kennis niet toereikend is voor de meer ingewikkelde cyberzaken. Daarvoor is méér nodig. In deze cursus worden vormen van computercriminaliteit behandeld, waarbij ICT niet louter als instrument wordt ingezet bij het plegen van strafbare feiten, maar waarbij ICT tevens het doelwit is van die strafbare feiten. Dit terrein van de computercriminaliteit wordt wel aangeduid als ‘High Tech Crime’. Het gaat om ingewikkelde zaken die u tot op heden vast niet dagelijks krijgt voorgeschoteld, maar als u ermee te maken krijgt zullen er complexe juridische en ICT-technische kwesties aan de orde komen die specialistische kennis vereisen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende kwesties:

 • Mag de inhoud van een cloudopslag-account op afstand worden onderzocht?
 • Hoe kan het witwassen van/met gebruikmaking van bitcoins worden bewezen?
 • Wanneer is sprake van binnendringen in een geautomatiseerd werk?
 • Hoe moet een verweer dat de gebruikte malware ondeugdelijk was worden beoordeeld?

Deze cursus beoogt u handvatten te bieden om zaken waarin dergelijke vragen aan de orde zijn op een verantwoorde wijze te kunnen behandelen en af te doen.

Doel

Na het doornemen van deze cursus beschikt u over diepgaande kennis van en inzicht in juridische aspecten die betrekking hebben op specifieke onderwerpen op het gebied van High Tech Crime.

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor raadsheren, rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers die zich meer willen verdiepen in computercriminaliteit, digitale opsporing en de beoordeling van digitaal bewijs.

Daarnaast is deze cursus interessant voor advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

Gedurende de dag zal dieper worden ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • juridische kaders met betrekking tot de wetgeving op het gebied van Cybercrime
 • verschillende cyberdelicten, waaronder computervredebreuk, phishing, ransomware en witwassen/bitcoins

Ter voorbereiding op de cursusdag worden u video’s aangeboden in de digitale leeromgeving van SSR. Deze geven u een introductie van de hiervoor genoemde cyberdelicten (zowel qua fenomeen op zich als qua techniek), waarop tijdens de cursus wordt ingezoomd.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u de 3 e-learning modules van het Kenniscentrum Cybercrime over Cybercrime heeft gevolgd.

Tevens wordt van u verwacht dat u de video’s, die u ter voorbereiding op de cursusdag wordt aangeboden in de digitale leeromgeving van SSR, aandachtig heeft doorgenomen.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt onderdeel uit van het cursusaanbod op het gebied van cyber-crime.

Docenten

 • mr. Christiaan Baardman

  Senior raadsheer

 • mr. Jan-Willem van den Hurk

  Raadsheer gerechtshof Den Haag/onderzoeker KCC — Gerechtshof Den Haag

 • mr. Roel Klaar

  Stafjurist/onderzoeker — Gerechtshof Den Haag

Data, locaties, beschikbaarheid

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.