Forensische expertise, digitaal onderzoeken voor ZM en OM – SSR
Cursussen / Strafrecht / Cybercrime / Forensisch / Forensische expertise, digitaal onderzoeken voor ZM en OM

Forensische expertise, digitaal onderzoeken voor ZM en OM

Blijf bij ten aanzien van de digitalisering van de onderwereld

Deze leeractiviteit geeft u inzicht in wat digitaal materiaal ons kan vertellen (en wat je er niet aan kunt aflezen). Verder krijgt u inzicht in mogelijke verweren die tijdens de behandeling van de zaak kunnen worden opgeworpen.

Doel

Deelnemers van de ZM in staat te stellen om resultaten van het onderzoek goed en effectief te kunnen beoordelen en daarmee zaken met succes te kunnen afhandelen.

Deelnemers van OM in staat te stellen digitaal-rechercheurs effectief aan te sturen in de opsporingsfase, om zodoende verdachten van cybercrimes met succes voor de rechter te kunnen brengen.

Doelgroep

Bent u als rechter, raadsheer, juridisch medewerker, officier van justitie, advocaat generaal, parketsecretaris belast met de behandeling van digitaal gerelateerde delicten, dan hoort u tot de doelgroep van deze leeractiviteit.

Inhoud

In de samenleving is digitalisering steeds meer zichtbaar. Apparaten zijn steeds vaker aan internet verbonden en met smartphones bestuurbaar, maar ook via internet vindt steeds meer communicatie en handel plaats. Ook de onderwereld maakt hier steeds meer gebruik van. De politie (en andere opsporingsdiensten) hebben de uitdaging bij te blijven, de juiste gegevensdragers in beslag te nemen en die te onderzoeken. Het openbaar ministerie stuurt dit onderzoek aan en dient daartoe de onderzoeksmogelijkheden te kennen en doorzoekingen te kunnen aansturen. Van de Zittende Magistratuur wordt verwacht dat zij bij de behandeling van deze zaken voldoende know how hebben om de zaken goed te kunnen beoordelen. In deze leeractiviteit krijgt u zicht op wat digitaal materiaal ons kan vertellen (en wat je er niet aan kunt aflezen), waar rekening mee te houden bij het voorbereiden en behandelen van zaken, welke verweren met regelmaat gevoerd worden en hoe daarmee om te gaan.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt onderdeel uit van het cursusaanbod op het gebied van cybercrime.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00