Beleggingsfraude – SSR
Cursussen / Strafrecht / Fraude / Beleggingsfraude

Beleggingsfraude

Leer beleggingsfraude herkennen en bestrijden

Ponzi- en boilerroomfraude, ben je bekend met deze termen?

Zorg dat je een zaak met betrekking tot beleggingsfraude met kennis van zaken kunt behandelen. Leer met welke wettelijke instrumenten – met name uit het commune strafrecht – beleggingsfraude bestreden kan worden. Ook de positie van het slachtoffer komt aan de orde en hoe je hiermee om kan gaan.

Doel

Het vergroten van het inzicht in strafrechtelijke bestrijding van beleggingsfraude en de bijzondere dynamiek binnen dergelijke zaken.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en juridisch medewerkers die te maken hebben met strafzaken met betrekking tot beleggingsfraude of anderszins zaken behandelen waar beleggingsfraude relevant is. De cursus is ook opengesteld voor leden van het Openbaar Ministerie en ervaren parketsecretarissen die ook enige relevante ervaring op het gebied van fraude en economische criminaliteit en/of financieel recht hebben.

Inhoud

Aan de hand van een aantal indicatoren ‘red flags’ zullen de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude (waaronder Ponzi- en boilerroomfraude) besproken worden. Vervolgens wordt het regulatoire kader van de Wet op het financieel toezicht voor beleggingsfraude geschetst, zoals de omvang van de vergunningsplicht en de mogelijkheden voor het werken buiten het toezicht om. In het onderdeel strafrechtelijke handhaving zal aan de hand van wetgeving en jurisprudentie de ‘best practices’ besproken worden en de meest relevante delictsvormen nader uitgediept. Ten slotte zal de positie van de gedupeerde belegger in het strafproces en in civilibus aan de orde komen en hoe hiermee kan worden omgegaan.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de toepassing van de commune strafrechtelijke bepalingen bij beleggingsfraude. Daarbij wordt zichtbaar gemaakt welke bijzondere vragen spelen bij die toepassing en hoe die kunnen worden beantwoord.

Specifieke onderwerpen die aanbod komen zijn:

  • verschijningsvormen beleggingsfraude en herkennen van patronen van beleggingsfraude aan de hand van indicatoren en ‘red flags’
  • relevante delictsvormen uit het commune strafrecht
  • basisstructuur van de Wft, de gelaagde structuur van die normen en de relevante bepalingen van de Wft
  • relevantie en positie van cryptocurrences, binaire opties en CfD’s
  • voeging van de benadeelde partij, de schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr) en de mogelijkheden tot schadevergoeding via strafrechtelijke en civielrechtelijke weg
  • relevantie en positie van de ontnemingsmaatregel (art. 36e Sr) en de art. 577b Sv-procedure

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussies en bespreking van tal van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige relevante ervaring op het gebied van fraude en economische criminaliteit hebben alsmede met de toepassing van het financiële recht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 110,00 voor leden OM: € 200,00