Beleggingsfraude – SSR

Beleggingsfraude

Leer beleggingsfraude herkennen en bestrijden

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSFEBE
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 26-11-2019

Ponzi- en boilerroomfraude, bent u bekend met deze termen?

Zorg dat u een zaak met betrekking tot beleggingsfraude met kennis van zaken kunt behandelen. Leer verschillende vormen van beleggingsfraude herkennen en bestrijden en sta stil bij de rol van toezichthouders.

Doel

Het vergroten van inzicht in het fenomeen beleggingsfraude, de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de invulling van het toezicht daarop door de financiële toezichthouders.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en juridisch medewerkers, die bij het voorbereiden van strafzaken worden geconfronteerd met het bankwezen, het nationale en internationale betalingsverkeer, het verzekerings- en pensioenbedrijf en het effectenbedrijf. De cursus is ook opengesteld voor leden van het Openbaar Ministerie en ervaren parketsecretarissen die ook enige relevante ervaring op het gebied van fraude en economische criminaliteit hebben.

Inhoud

Aan de hand van een aantal indicatoren ‘red flags’ zullen de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude (waaronder Ponzi- en boilerroomfraude) besproken worden. Voorst zal tevens de positie van de gedupeerde belegger aan de orde komen. In het onderdeel strafrechtelijke handhaving zal aan de hand van wetgeving en jurisprudentie de ‘best practices’ besproken worden.

Specifieke onderwerpen die aanbod komen zijn:

 • Introductie verschijningsvormen beleggingsfraude;
 • Herkennen van patronen van beleggingsfraude aan de hand van indicatoren en ‘red flags’;
 • Bespreking relevante jurisprudentie;
 • Bespreking ‘best practices’;
 • Positie van de benadeelde partij, mogelijkheden tot schadevergoeding via de strafrechtelijke weg en de civielrechtelijke weg;
 • Mogelijke medeschuld gedupeerden.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussies en praktijkvoorbeelden.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige relevante ervaring op het gebied van fraude en economische criminaliteit hebben.
Daarnaast dient het Boek “Beleggen in gebakken lucht; herkennen, bestrijden en voorkomen van fraude met beleggingsproducten” die van te voren wordt opgestuurd, globaal doorgelezen te worden.

Docenten

 • mr. drs. Tonino

  Advocaat

 • mr. Dirk van Leeuwen

  Commissiesecretaris

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 205,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door