Financieel toezichtrecht – SSR

Financieel toezichtrecht

Leer alles over de Wet op het financieel toezicht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 1.5
  EU-punten
 • 7,4
  Waardering
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 23-09-2020

Woekerpolissen, junk bonds en piramidefondsen – u leest er veel over. Fraude, misbruik van voorwetenschap en witwassen – het lijkt aan de orde van de dag. U moet daar over oordelen. Kom dan goed beslagen ten ijs.

Doel

Het verschaffen van kennis op het gebied van het Europees en nationaal (publiekrechtelijke) financieel toezichtrecht en de invloed daarvan op de werking van de financiële markten en de daarop werkzame financiële ondernemingen. Voorts verkrijgt u kennis van het toepassingsbereik van de Wft door middel van bespreking van de kernbegrippen die in de Wft voorkomen. De aldus verkregen kennis kunt u toepassen in de verdiepingscursussen.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren en juridisch medewerkers, van zowel de straf-, (civiele) als bestuurskamers, die zaken behandelen waarbij bestuursrechtelijk wordt opgetreden (bijvoorbeeld via het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom door de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank), waarbij strafrechtelijk wordt gehandhaafd of waarbij door middel van een civielrechtelijke procedure een financiële onderneming of een beleggingsfraudeur wordt gedagvaard.

De cursus is voorts interessant voor leden van het Openbaar Ministerie en parketsecretarissen, die bij het voorbereiden van strafzaken worden geconfronteerd met het bankwezen of met andere financiële sectoren.

Inhoud

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen zijn het Europese kader, de Wet op het financieel toezicht (Wft) en daarop gebaseerde lagere regelgeving (onder andere toetreding tot de financiële markten, gedrags- en prudentieel toezicht en de toezichthouders). Daarnaast worden de kernbegrippen uit de Wft besproken. Er wordt gewerkt met jurisprudentie en casussen.

Opzet

De cursus bestaat uit 1 dag (2 aaneengesloten dagdelen). Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met casussen, discussies en praktijkvoorbeelden.

Docent

 • mw. mr. Katharina Kralj

  Toezichthouder AFM

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 255,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.