Financieel toezichtrecht – SSR

Financieel toezichtrecht

Leer alles over de Wet op het financieel toezicht (Wft)

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 1.5
  EU-punten
 • 7,4
  Waardering
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 20-09-2022

Beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, beleggingsobjecten en financiële dienstverleners, wat is het verschil? Het financieel recht is complex en is mede naar aanleiding van de financiële crisis complexer geworden. Onder meer de uitdijende hoeveelheid aan Europese verordeningen, zoals de Verordening marktmisbruik en de Prospectusverordening, die rechtstreeks in de Nederlandse rechtsorde doorwerken, maakt dat zowel het nationale als Europees financieel recht een grote puzzel is geworden. Nieuwe initiatieven van de Europese Commissie, zoals de kapitaalmarktunie, proberen hier tot zeker mate veranderingen in te brengen, waarbij de vraag kan worden gesteld of dit inderdaad het geval is.

Indien deze inleiding vragen bij u oproept – bijvoorbeeld: waar vind ik alle regels? – dan is deze cursus voor u interessant.

Doel

Het verschaffen van kennis op het gebied van het Europees en nationaal (publiekrechtelijke) financieel toezichtrecht en de invloed daarvan op de werking van de financiële markten en de daarop werkzame financiële ondernemingen. Voorts verkrijgt u kennis van het toepassingsbereik van de Wft door middel van bespreking van de kernbegrippen die in de Wft voorkomen. De aldus verkregen kennis kunt u toepassen in de verdiepingscursussen.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren en juridisch medewerkers, van zowel de straf-, (civiele) als bestuurskamers, die zaken behandelen waarbij bestuursrechtelijk wordt opgetreden (bijvoorbeeld via het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom door de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank), waarbij strafrechtelijk wordt gehandhaafd of waarbij door middel van een civielrechtelijke procedure een financiële onderneming of een beleggingsfraudeur wordt gedagvaard.

De cursus is voorts interessant voor leden van het Openbaar Ministerie en parketsecretarissen, die bij het voorbereiden van strafzaken worden geconfronteerd met het bankwezen of met andere financiële sectoren.

Inhoud

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen zijn het Europese kader, de Wft en daarop gebaseerde lagere regelgeving (onder andere toetreding tot de financiële markten, gedrags- en prudentieel toezicht en de toezichthouders). Daarnaast worden de kernbegrippen uit de Wft besproken. Er wordt gewerkt met casuïstiek en jurisprudentie.

Opzet

De cursus bestaat uit 1 dag (2 aaneengesloten dagdelen). De cursus is interactief. Daarom worden tijdens de cursus inleidingen afgewisseld met praktijkvoorbeelden, casuïstiek en discussies.

Docent

 • mr. Katharina Kralj

  Toezichthouder AFM

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.