Themadag Mensensmokkel – SSR

Themadag Mensensmokkel

'Mensensmokkel is de snelst groeiende tak van de georganiseerde criminaliteit' (Elsevier, maart 2017 onder verwijzing naar het jaarrapport European Migrant Smuggling Centre)

  • 2
    dagdelen
Vakgebied(en):
  • Cursuscode: SRRSMNHT
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR

Vanwege de aanhoudende vraag naar actuele kennis over het onderwerp mensensmokkel organiseert SSR een studiedag. Er komen verschillende interessante sprekers uit het veld aan het woord. Uiteraard wordt er ook veel gelegenheid geboden voor discussie en het stellen van vragen.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in het fenomeen Mensensmokkel. Er wordt een toelichting gegeven op het Nationaal dreigingsbeeld Mensensmokkel en enkele bekende migratiestromen (Balkanroute, Middellandse Zee) worden inzichtelijk gemaakt. Het juridisch kader (artikel 197a WvSr en de artt. 2-8 WvSr) wordt uitgelegd. Daarmee heeft u handvatten verkregen om mensensmokkelzaken in de juiste context te kunnen plaatsen en op juridisch juiste wijze te af te doen. En naast de bekende variant van mensen over de grens brengen uit lid 1, zal uitleg worden gegeven over het huisvesten en tewerkstellen van illegalen zoals bedoeld in lid 2.

Na de inleidingen volgt een paneldiscussie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

Tijdens de studiedag komen sprekers met verschillende achtergrond aan het woord. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het juridische kader van mensensmokkel (waaronder de rechtsmacht van Nederland). Vanuit verschillende disciplines wordt een weergave gegeven van dit fenomeen. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie tussen migratiestromen en mensensmokkel (met de daarbij behorende politieke gevoeligheden). Het uitgangspunt in de presentaties zal zijn dat de smokkelaars en niet de migranten de aandacht verdienen van de rechterlijke autoriteiten. Innovatie in de opsporing en (internationale) samenwerking met gebruikelijke maar ook ongewone partners is daarbij van het grootste belang.

Bekijk het programma van deze themadag

Bijzonderheden

De themadag is toegankelijk voor maximaal 50 personen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst, maar SSR kan een verdeling toepassen wanneer het aantal aanmeldingen per functiegroep wordt overschreden en er meerderen van 1 gerecht of 1 parket zijn aangemeld.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

  • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.