Mensensmokkel – SSR
Cursussen / Strafrecht / Mensenhandel / Mensensmokkel

Mensensmokkel

Inzicht en context op het gebied van mensensmokkel en migratiestromen

‘Mensensmokkel is de snelst groeiende tak van de georganiseerde criminaliteit’ (Elsevier, maart 2017 onder verwijzing naar het jaarrapport European Migrant Smuggling Centre)

Vanwege de aanhoudende vraag naar actuele kennis over het onderwerp mensensmokkel organiseert SSR over dit onderwerp een cursusdag. Er komen verschillende interessante sprekers uit het veld aan het woord. Uiteraard wordt er ook veel gelegenheid geboden voor discussie en het stellen van vragen.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in het fenomeen Mensensmokkel. Er wordt een toelichting gegeven op trends en ontwikkelingen rondom mensensmokkel en enkele bekende migratiestromen (Balkanroute, Middellandse Zee) worden inzichtelijk gemaakt.

Nieuw aspect is dat het vreemdelingrechtelijke aspect nadrukkelijk aandacht zal krijgen op deze dag.

Het juridisch kader (artikel 197a WvSr en de artt. 2-8 WvSr) wordt uitgelegd. Daarmee heeft u handvatten verkregen om mensensmokkelzaken in de juiste context te kunnen plaatsen en op juridisch juiste wijze te af te doen. En naast de bekende variant van mensen over de grens brengen uit lid 1, zal uitleg worden gegeven over het huisvesten en tewerkstellen van illegalen zoals bedoeld in lid 2.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

Tijdens de cursusdag komen sprekers met verschillende achtergrond aan het woord. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het juridische kader van mensensmokkel (waaronder de rechtsmacht van Nederland). Vanuit verschillende disciplines wordt een weergave gegeven van dit fenomeen. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie tussen migratiestromen en mensensmokkel (met de daarbij behorende politieke gevoeligheden). Het uitgangspunt in de presentaties zal zijn dat de smokkelaars en niet de migranten de aandacht verdienen van de rechterlijke autoriteiten. Innovatie in de opsporing en (internationale) samenwerking met gebruikelijke maar ook ongewone partners is daarbij van het grootste belang.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 230,00 voor leden OM: € 200,00