Terrorismebestrijding, verdieping – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Terrorisme / Terrorismebestrijding, verdieping

Terrorismebestrijding, verdieping

Hoe spoor je terrorisme op? Hoe bewijs je terrorisme? Welk juridisch kader is er voor terrorisme?

Terrorismebestrijding staat in het centrum van de aandacht. Hoe terrorisme op te sporen? Hoe terrorisme te bewijzen? Wat is het juridisch kader? Aan de hand van casuïstiek worden de verschillende fasen van het terrorismeonderzoek uitgebreid belicht. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus terrorisme en kent een verdiepend karakter.

Doel

Het verkrijgen van een verdiepend inzicht in het fenomeen terrorisme. Er wordt nader ingegaan op welke groeperingen er momenteel actief zijn op het gebied van activisme, extremisme en terrorisme. Vervolgens staat u stil bij de verschillende organisaties op het terrein van terrorismebestrijding. Een inleiding in het juridisch kader van terrorismebestrijding. De cursist is hierdoor beter voorbereid en in staat zaken op het gebied van terrorismebestrijding aan te pakken en/of te beoordelen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

De cursus bestaat uit vijf dagdelen: twee dagen aaneengesloten. Naast inleidingen wordt aandacht besteed aan discussie en bestaat ruimte voor het stellen van vragen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • wat is terrorisme en wat ligt ten grondslag aan het ontstaan van terrorisme (verdiepend)?
  • het informatieproces bij de bestrijding van terrorisme
  • van informatie naar opsporingsonderzoek
  • van intelligence tot detentie
  • de tactiek van een opsporingsonderzoek naar terroristische feiten
  • verdieping juridisch kader
  • het onderzoek ter terechtzitting en het vonnis in terrorismezaken

Voorkennis

De verdiepingscursus Terrorismebestrijding maakt onderdeel uit van de Leergang Terrorismebestrijding. Om aan de verdiepingscursus Terrorismebestrijding te kunnen deelnemen wordt de cursist geacht de basiscursus Terrorisme en terrorismebestrijding te hebben gevolgd of een gelijkwaardig kennisniveau door middel van tenminste één jaar werkervaring op CTER-gebied te hebben verkregen.

Bijzonderheden

De betrokken docenten zijn werkzaam binnen de rechterlijke organisatie, bij de AIVD en bij de Politieacademie.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 720,00 voor leden OM: € 200,00