Professionele ontmoetingen economisch strafrecht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Fraude / Milieu / Professionele ontmoetingen economisch strafrecht

Professionele ontmoetingen economisch strafrecht

Korte online bijeenkomsten voor Rechtspraak en OM

In samenwerking met de Expertgroep Economisch Strafrecht én het Functioneel Parket organiseert SSR een reeks korte online bijeenkomsten waarin professionals binnen het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak inhoudelijke onderwerpen bespreken. De online bijeenkomsten worden ingeleid door experts op het desbetreffende vakgebied. Tevens is er ruimte om de professionele dialoog aan te gaan.

Er is gekozen voor een nieuwe opzet waarbij de laagdrempeligheid centraal staat: korte, online sessies zonder inschrijving, studievoorbereiding of kosten. Deelnemen kan door op de betreffende dag/tijdstip naar de MIJN SSR pagina te gaan middels onderstaande button “Ga naar de online cursus”. Op de  MIJN SSR pagina is naast de Zoom-link naar de online bijeenkomst tevens informatie over de andere geplande bijeenkomsten te vinden.

Doel

Het samenbrengen van de collega’s van de ZM en het OM in het economisch strafrecht en het vergroten van de professionele kennis op dit specialistische gebied.

Doelgroep

Deze professionele ontmoetingen zijn met name interessant voor economische strafrechtspecialisten die werkzaam zijn bij het Functioneel Parket en/of de Economische kamers of FEM-clusters van de rechtspraak.

Inhoud

De professionele ontmoetingen worden in beginsel eens per twee maanden georganiseerd en vinden online plaats op de laatste vrijdagmiddag (van 14.30u-16.30u) van die maand. Het beoogde programma tot de zomer van 2022 ziet er als volgt uit:

  • Vrijdag 26 november 2021: Strafrechtelijke handhaving onder de nieuwe Omgevingswet.
  • Vrijdag 28 januari 2022: Spreekrecht in het economisch strafrecht.
  • Vrijdag 25 maart 2022: Procesafspraken en schikkingen in economische straf- en ontnemingszaken.
  • Donderdag 23 juni 2022: Doeltreffend, afschrikwekkend en evenredig straffen onder de WED.

Mocht u graag bij deze professionele ontmoeting bijwonen, raden we u aan deze vrijdagmiddagen alvast in uw agenda te noteren. Op de betreffende dag kunt u middels onderstaande link inloggen in MijnSSR en wordt u doorverwezen naar de bijbehorende MijnSSR pagina. Daarop vindt u de link naar de digitale bijeenkomst alsmede meer informatie over dit samenwerkingsverband.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie