Getuigenprocedure, e-learning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Getuigen / Getuigenprocedure, e-learning

Getuigenprocedure, e-learning

Getuigenprocedure, e-learning

In deze basiscursus staat het beoordelen van getuigenverzoeken centraal.

 

Doel

Na afloop van deze e-learning:

  • heeft u kennis van het juridisch kader rond het oproepen van getuigen ter terechtzitting
  • heeft u inzicht in de maatstaven die kunnen worden aangelegd bij de beoordeling van verzoeken om getuigen
  • heeft u kennis van het juridisch kader bij het beoordelen van andere onderzoekswensen
  • heeft u inzicht in de maatstaven die kunnen worden aangelegd bij de beoordeling van andere onderzoekswensen
  • weet u hoe u het voorgaande praktisch moet toepassen

Doelgroep

Iedereen die interesse heeft in de basisprincipes rondom de procedure van getuigenverklaringen.

Inhoud

Er wordt stilgestaan bij de procedure en de relevante jurisprudentie op het gebied van getuigenprocedures. Ook komt aan bod hoe om te gaan met andere onderzoekswensen dan het horen van getuigen.

Bijzonderheden

Deze cursus is een verplichte e-learning in het curriculum van oio’s, adjunct-officieren en trainees OM.

Tevens is de e-learning te volgen als (gratis) PE-cursus.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie