Nederland behaalt derde plaats in Themis finale

Van 5 tot 8 december jongstleden vonden de finales van de Themis-competitie plaats. Een jaarlijks terugkerend evenement voor rechters en officieren in opleiding afkomstig uit landen aangesloten bij het Europese Judicial Training Network (EJTN). Dit jaar nam Nederland, net als vorig jaar, deel aan de finale.

Het Nederlandse team bestond uit Fabian van de Ven (rechtbank Limburg) en Jonathan Ruff (rechtbank Den Haag) en werd gecoacht door kernopleider Esther Van den Heuvel (hof Arnhem/Leeuwarden). In de finale, waar acht teams aan deelnamen, was een team uit Italië de directe tegenstander. Zij gingen er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor en Nederland sleepte een prachtige derde plaats in de wacht.

Met de Themis-competitie wil het EJTN praktische kennis van het Europese Recht en het EVRM te bevorderen en daarmee de ‘rule of law’ te verstevigen. Een belangrijk nevendoel daarbij is de verbinding tussen jonge rechters uit de landen van de Europese Unie. De competitie bestaat uit het schrijven van papers en een moot court (nagespeelde zitting) in de finale.

In 2024 is er opnieuw een Themis-competitie. Deelgenomen kan worden in verschillende rechtsgebieden (familierecht, strafrecht en civiel recht). De halve finale voor familierecht vindt plaats in de eerste week van juli in Nederland. De finale vindt plaats in Italië, het land van herkomst van de winnaars 2023.

Nieuwsoverzicht