SSR Jaarplan 2024

In het jaarplan heeft SSR de ambities voor 2024 beschreven. Zo lees je er hoe we onze tijd gaan benutten door te werken aan onder andere de modernisering van ons aanbod en de herinrichting van onze organisatiestructuur. Keuzes en prioriteiten worden daarbij vanzelfsprekend bepaald door de wensen van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie; onze eigenaren.

Enkele speerpunten voor komend jaar zijn:

  • uitbreiding van de initiële opleidingen (op verzoek van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie)
  • het traineeprogramma Rechtspraak (gestart in november 2023) verder ontwikkelen
  • verbeteren van de vindbaarheid van het aanbod
  • de kwaliteit van het aanbod verder verbeteren door innovatieve (online) leervormen in te zetten en cursusevaluaties te verrijken
  • extra aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende vakbekwame docenten

De uitwerking van het plan vind je uiteindelijk terug in het aanbod op onze website. Sommige vertrouwde titels verdwijnen, andere worden geactualiseerd en uiteraard is er ook nieuw aanbod. Aanbod dat tot stand komt met de inbreng van een groot aantal collega’s uit de gerechten en parketten. Aanbod dat vorm krijgt door onze docenten die voor een groot deel afkomstig zijn uit diezelfde organisaties. ‘Voor en door’ blijft een onderscheidend kenmerk van SSR.

Die verwevenheid tussen opleiding en werkveld zien we op tal van plaatsen terug in de organisatie. Kernopleiders, lectoren, kerndocenten en landelijke adviseurs opleiden; allemaal collega’s die met één been in de dagelijkse praktijk van het gerecht/parket staan en met één been in de cursus-/opleidingswereld van SSR.

Benieuwd? Bekijk hier het SSR Jaarplan 2024

Nieuwsoverzicht