Leerplichtzaken – SSR

Leerplichtzaken

In deze serie interviews over leerplichtzaken wordt ingegaan op regievoering, passende sancties en aanhouden.