Formeel belastingrecht, fiscaal procesrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Belastingrecht / Formeel belastingrecht, fiscaal procesrecht

Formeel belastingrecht, fiscaal procesrecht

Basiskennis van het fiscale procesrecht

Deze actuele basiscursus formeel belastingrecht geeft deelnemers een gedegen en mooi overzicht van het fiscale procesrecht. De bevlogen en inhoudelijk sterke docenten brengen de stof op een levendige, duidelijke en praktijkgerichte manier. Er is veel ruimte voor vragen en eigen inbreng van deelnemers.

Doel

De cursus heeft tot doel het verwerven en/of vergroten van kennis van en inzicht in het fiscale procesrecht en de verschillen tussen het algemene bestuurs(proces)recht en het fiscale procesrecht (formele recht).

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters-in-opleiding, leden zittende magistratuur, gerechtsjuristen en gerechtsauditeurs/rechters-plv. in opleiding die recent in de belastingkamer van het gerechtshof of de sector bestuursrecht (belastingrechtspraak in rijksbelastingzaken) zijn gestart of zullen starten. Ook voor reeds zittende belastingrechters/raadsheren en jm-ers die hun kennis willen opfrissen vormt dit een prima overzichtscursus.

Inhoud

Tijdens de cursus komen in ieder geval de volgende thema’s en onderwerpen aan de orde: de plaats van het formele belastingrecht binnen het bestuursrecht, rechtsbronnen, werkingssfeer van Awb en AWR, methoden van heffing, aangifte, aanslagregeling, richtige heffing, fraus legis, vertegenwoordiging, verplichtingen belastingplichtige, sancties, beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht, het fiscaal compromis, naheffing en navordering, bezwaar, beroep, de invloed van internationale verdragen, belastingrechtspraak in eerste aanleg, bestuurlijke boeten, hoger beroep en cassatie.

Tevens wordt het algemene bestuurs(proces)recht aan een gedetailleerde vergelijking met het fiscale proces-/formele recht onderworpen. Nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de afwijkingen.

Opzet

De cursus bestaat uit twee blokken van vijf dagdelen (twee aaneengesloten dagen). Het betreft hoorcolleges, met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen, afgewisseld met casusbesprekingen in kleine groepen.

Voorkennis

Van de deelnemer wordt actuele (basis)kennis van het bestuurs(proces)recht verwacht.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt aanbevolen voor rio’s werkzaam in het belastingrecht.

Let op: voor de ervaren rechter biedt deze cursus verdieping, maar er zal ook enige basisstof worden behandeld ten behoeve van de beginnende belastingrechter.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 2.465,00