Handhaving – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Handhaving

Handhaving

Handhaving in het bestuursrecht aan de hand van praktijkvoorbeelden

Een groot aantal zaken dat de rechtbank te verwerken krijgt in het bestuursrecht gaat over handhaving. Het kan gaan om de handhaving van drank – en horecawetgeving, normen in de APV, milieuvoorschriften, van illegale bebouwing of illegaal gebruik zoals het exploiteren van hennepkwekerijen of permanente bewoning van recreatiewoningen. In deze cursus wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de bijzondere kenmerken van handhaving in het bestuurs- en omgevingsrecht.

Doel

Deze cursus biedt de benodigde basiskennis om een handhavingsbesluit op een effectieve wijze te kunnen toetsen. Na afloop van de cursus ben je bekend met de wettelijke regelingen inzake toezicht op de naleving van bestuursrechtelijke regels, met name op het terrein van het omgevingsrecht, en de daarop betrekking hebbende jurisprudentie. Ook ben je in staat in een logische volgorde een handhavingsbesluit te toetsen. Verder ben je bekend met de specifieke eisen die worden gesteld aan handhavingsbesluiten in het omgevingsrecht.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • normen in het omgevingsrecht (voor o.m. bouwen, slopen, gebruik, milieu)
  • adressaat van handhavingsbeschikkingen
  • handhavingstoezicht door gemeenten en omgevingsdiensten
  • belangenafweging of beginselplicht
  • handhavingsbeleid partieel
  • handhaven en gedogen
  • eisen aan handhavingsbeschikkingen
  • preventieve handhavingsbeschikkingen
  • rechtsbescherming en finaliteit
  • de tenuitvoerlegging van bestuursdwang- en dwangsombeschikkingen (waaronder de invordering van de dwangsom en kostenverhaal).

Opzet

De cursus bestaat uit een cursusdag. Tijdens de cursus worden inleidingen – met ruimte voor vragen en discussie – afgewisseld met korte casusposities.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 270,00