Omgevingswet, basis (Ow) – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Omgevingsrecht / Omgevingswet, basis (Ow)

Omgevingswet, basis (Ow)

Leer over het omgevingsrecht en de systematiek van de Omgevingswet

De bouw van een appartementengebouw of een achteruitbouw, de handhaving van illegale bouwwerken, de kap van bomen, de wijziging van een monument of de bescherming van mens en dier tegen de hinder door een bedrijf, varkenshouderij of café. Welke toestemmingen zijn daarvoor nodig, welke procedures zijn daarop van toepassing en hoe verloopt de rechtsbescherming daartegen? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je jn deze cursus uitgelegd, onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden over een aanvraag om omgevingsvergunning.

Doel

Je bent na afloop van de cursus in staat de Omgevingswet en de richtinggevende jurisprudentie op het terrein van het omgevingsrecht toe te passen. Ook heb je inzicht verkregen in het stelsel en de basisbegrippen van het omgevingsrecht en in de rol van de bestuursrechter bij de toetsing van vergunnings- en handhavingsprocedures.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, rio’s en gerechtsjuristen.

Inhoud

In deze cursus wordt de Omgevingswet behandeld. Je maakt kennis met het stelsel, de begrippen en kerninstrumenten van het omgevingsrecht. Met name gaat de cursus in op het omgevingsplan, de omgevingsvergunning, rechtsbescherming en het overgangsrecht. Na de cursus weet je de weg in de Omgevingswet en daarop gebaseerde regelgeving. Aan de hand van de delen van de Omgevingswet die voor de rechtspraak relevant zijn, ben je in staat de meest voorkomende zaken op te lossen.

Voorkennis

De cursus bestaat drie cursusdagen met een tussenpoos van één tot twee weken. Je wordt gevraagd ter voorbereiding op iedere cursusdag het cursusmateriaal te bestuderen. In MIJN SSR wordt aangegeven welk deel van de stof voor welke cursusdag bestudeerd dient te worden.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 550,00