Uitspraken schrijven belastingrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Belastingrecht / Uitspraken schrijven belastingrecht

Uitspraken schrijven belastingrecht

Verbeter de opzet, inhoud en leesbaarheid van een uitspraak

Wil je een goede basis ontwikkelen voor het schrijven van je uitspraken belastingrecht? In deze praktijkgerichte cursus schrijf je zelf uitspraken die je daarna in groepsverband bespreekt met andere deelnemers en een ervaren praktijkdocent. Je leert van en met de andere deelnemers en krijgt praktische tips die je direct ondersteunen bij het schrijven van uitspraken.

Doel

Het verwerven van vaardigheid in het schrijven van uitspraken. De cursus geeft inzicht in de wijze waarop de belastingrechter tot een beslissing komt en leert in minder complexe zaken te komen tot een logische en inzichtelijk gemotiveerde, verdedigbare beslissing en deze vast te leggen in een helder en begrijpelijk geformuleerde uitspraak.

Doelgroep

De cursus staat open voor rio’s, leden zittende magistratuur, gerechtsjuristen en gerechtsauditeurs/rechters-plv. in opleiding.

Inhoud

De docenten behandelen de opzet, de inhoud en de leesbaarheid van een uitspraak. Je leert bij het schrijven van een uitspraak ook (juridische) valkuilen herkennen.

Opzet

De cursus bestaat uit vijf dagdelen; twee aaneengesloten dagen. Het accent van de cursus ligt op het schrijven van uitspraken. Om dit goed onder de knie te krijgen is het van belang te oefenen, waarbij je leert van eigen fouten en de inbreng van anderen.

Voorkennis

Je hebt actuele kennis van het fiscale procesrecht (bijvoorbeeld door middel van de cursus Formeel belastingrecht, fiscaal procesrecht).

Bijzonderheden

Deze cursus wordt aanbevolen voor rio’s werkzaam in het belastingrecht.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 1.185,00

Misschien vind je deze cursus ook interessant