Vrijheidsbeneming – vreemdelingenbewaring, introductie – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vreemdelingenrecht / Vrijheidsbeneming - vreemdelingenbewaring, introductie

Vrijheidsbeneming – vreemdelingenbewaring, introductie

Inleiding in de totstandkoming van en de voorwaarden voor het toepassen van vreemdelingenbewaring

Na deze cursus ben je op de hoogte van alle relevante aspecten van vrijheidsbeneming op grond van de Vreemdelingenwet.

Doel

Na de cursus ben je in staat hoofdlijnen te beschrijven en toe te passen van de geldende regelgeving, alsmede jurisprudentie op het terrein van de vrijheidsbenemende maatregelen. Na de cursus ben je in staat een gewone bewaringszaak van gemiddelde complexiteit tot een goed einde te brengen.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

De docenten gaan in op alle relevante aspecten van vrijheidsbeneming op grond van de Vreemdelingenwet. Zij behandelen de onderwerpen in chronologische volgorde conform een bewaringsproces. Aan de orde komen onder meer: binnentreding, staandehouding, ophouding, gronden voor vrijheidsbeneming, zicht op uitzetting, voortvarendheid, rechterlijke toetsing en schadevergoeding. (Inreisverbod en art. 6 Vw worden niet behandeld).

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met het bespreken van cases.

Voorkennis

Van jou wordt verwacht dat je kennis van de Awb en het vreemdelingenrecht hebt. Daarnaast wordt enkele weken ervaring met bewaringszaken aanbevolen.

Bijzonderheden

LET OP: Vanaf de cursusuitvoering in oktober 2024 bestaat de cursus uit 1 lesdag op locatie en daarna nog een dagdeel online via Zoom. Klik op het pijltje naast de data, om de locatie(s) te zien.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 230,00