Zittingsvaardigheden voor bestuursrechters – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vaardigheden / Zittingsvaardigheden voor bestuursrechters

Zittingsvaardigheden voor bestuursrechters

Krijg inzicht in de gevolgen van jouw wijze van optreden ter zitting en experimenteer met gedragsalternatieven

Wat zijn jouw sterke punten op de zitting en welke zittingsvaardigheden wil jij verder ontwikkelen? In deze training kun je experimenteren met en het ontwikkelen van gedragsalternatieven.

Doel

Deze training heeft tot doel om de bestuursrechter inzicht te geven in en te laten oefenen met de interventies die op de zitting ingezet kunnen worden om te komen tot een effectieve zitting. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor de rechter om partijen te faciliteren om zelf tot een oplossing te komen.

Na de training heb jij:

  • een scherper zicht op het eigen optreden ter zitting
  • een vergroot bewustzijn in wat jij aan overtuigingen, voorkeuren, behoeften of patronen drijft, wat tot uiting komt in het zittingsgedrag en wat daarvan het effect is op de andere procesdeelnemers
  • inzicht in wat helpt om krachtig en effectief te handelen en partijen te faciliteren om te onderhandelen
  • een eerste aanzet gedaan tot het loslaten van minder effectieve gedragspatronen en geëxperimenteerd met gedragsalternatieven.

Doelgroep

De training staat open voor leden zittende magistratuur werkzaam in het bestuursrecht.

Inhoud

In deze tijd richt de bestuursrechter zich op de zitting niet alleen op de juridische problematiek van de zaak, maar ook op het onderliggende geschil. De bestuursrechter streeft ernaar partijen inzicht te geven in hun juridische positie, maar vraagt ook de belangen van partijen uit en beproeft, indien mogelijk, een schikking, om zo te komen tot beslechting van het geschil dat tussen partijen bestaat.

In de training staat centraal:

  • bewustwording van de gevolgen van het eigen optreden ter zitting op de procesdeelnemers
  • zicht krijgen op wat helpt om krachtig en effectief te handelen ter zitting
  • oefenen met het loslaten van gedragsvarianten die niet (meer) effectief blijken te zijn en experimenteren met gedragsalternatieven
  • het uitwisselen van ervaringen, ‘best-practices’ en tips met collega’s
  • oefenen met het geven en krijgen van feedback, gerelateerd aan de leerdoelen.

Opzet

De training beslaat vier dagdelen. Je brengt jouw eigen leerwensen in. Bereidheid om het eigen gedrag, gewoontes en eigen handelen kritisch te willen onderzoeken, is een voorwaarde voor zinvolle deelneming.

Voorkennis

Deze training staat open voor zowel ervaren als minder ervaren bestuursrechters.

De training staat ook open voor rio’s. In eerdere trainingen hebben rio’s al kennis gemaakt met deze materie. De lesstof in deze training zal (deels) overlappen met de lesstof uit eerdere trainingen. In deze training wordt de ruimte geboden om aan de hand van jouw eigen leervraag nader in te gaan op de toepassing ervan in de bestuursrechtelijke praktijk.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 1.070,00