Zitting houden familierecht: Praktijk en ervaring – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Zittingsvaardigheden / Zitting houden familierecht: Praktijk en ervaring

Zitting houden familierecht: Praktijk en ervaring

Voor sectoroverstappers en anderen die op de zitting tot de kern van het conflict willen doordringen

Cruciaal voor het werk van de familierechter is verbinding te maken en te houden met alle belanghebbenden op de zitting. De eigen beleving en attitude van de rechter speelt daarin ook een rol. Deze training biedt startende familierechters waardevolle inzichten en technieken om tot de kern van het conflict door te dringen en interventies te plegen, waardoor er werkelijk een einde kan komen aan de verdeeldheid tussen partijen.

Doel

Het doel van de cursus is startende familierechters de meest essentiële kennis, inzichten, technieken en oefensituaties aan te reiken, zodat zij na afloop hun mogelijkheden hebben vergroot om effectief zitting te kunnen houden in veel voorkomende familiezaken (echtscheiding, voorlopige voorziening, gezag en omgang en alimentatie- en verdeling).

Doelgroep

Rechters in opleiding en sectoroverstappers.

Inhoud

Opzet

De contactdagen bestaan uit twee losse cursusdagen. De voorbereiding neemt ongeveer één dag in beslag, inclusief een intakegesprek met een trainer en het bijwonen van een zitting van één van de trainers.

Voorkennis

Van deelnemende rio’s wordt verwacht dat zij de trainingen De zittingsrechter 1 en De zittingsrechter 2 hebben gevolgd.

Van zittende (familie)rechters die deelnemen wordt verwacht dat zij de belangrijkste basisvaardigheden en technieken beheersen voor het stellen van verschillende soorten vragen (vragen naar feiten, meningen, gevoelens, belangen, stellen van open en gesloten vragen, lineaire vragen, hypothetische vragen en reflectieve vragen), het in ontvangst nemen van antwoorden (samenvatten/ reflecteren op inhoud, emotie en/of intentie, herformuleren, spiegelen van emotie) en regie houden (meta-communicatie, structuur kennen en vasthouden). Ook wordt verwacht dat zij bekend zijn met Transactionele analyse, Roos van Leary, de Harvardmethode van onderhandelen, de escalatieladder/conflicttrap van Glasl en de effectiviteitsbalk.

In MIJN SSR wordt cursusmateriaal aangeboden voor het opfrissen van de voorkennis.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 965,00