Zittingsrechter 1, Theorie en praktijk – SSR

Zittingsrechter 1, Theorie en praktijk

Benodigdheden voor het doelgericht zitting houden voor rio's

Wat is het doel van een rechter bij het houden van een zitting? Wat wil de rechter bereiken en wanneer is hij tevreden? Wat vraagt het bereiken van zijn doelen van zijn kennis, vaardigheden en attitude? Wat beheerst de rio al op deze gebieden en waarin kan hij of zij zich verder ontwikkelen? Dit zijn de belangrijkste vragen waarmee rio’s aan de slag gaan tijdens deze training.

Doel

Na afronding van de leeractiviteit:

 • hebben rio’s in een simulatiezitting of rollenspel geoefend met de volgende modellen en technieken om procedurele rechtvaardigheid tijdens zitting te bereiken:
  a. Herformuleren
  b. Reflecteren op inhoud, emotie en intentie
  c. Het model ‘Van geschil naar oplossing’ en de bijbehorende schiltechniek
  d. De escalatieladder van Friedrich Glasl
 • kunnen rio’s onderscheid maken tussen de verschillende structuren van een zitting die gehanteerd worden binnen de verschillende rechtsgebieden;
 • kunnen rio’s uitleggen wat  de gevolgen zijn van de structuur van de zitting voor de voorbereiding van de zitting;
 • kunnen rio’s de belangrijkste aspecten van een professionele beroepshouding benoemen en deze houding in een praktijksituatie demonstreren;
  a. Introductie in Transactionele analyse met praktijkoefeningen
  b. Conflictstijlen en korte introductie over conflict en geschil
 • hebben rio’s in een oefensituatie, en door middel van de feedback daarop, naar hun eigen optreden ter zitting gekeken aan de hand van bovengenoemde technieken, en kunnen zij hun sterke en ontwikkelpunten benoemen in deze technieken en in het feedback geven, feedback vragen en feedback ontvangen, ten behoeve van deze training en van de zittingsreflectie.

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

Deze leeractiviteit is de eerste cursus in de leerlijn Zittingsrechter. In deze leerlijn wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van zittingsvaardigheden.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.