EVRM in het familierecht, toegepast – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Internationaal en Europees recht / EVRM in het familierecht, toegepast

EVRM in het familierecht, toegepast

Wat betekent het EVRM voor familierecht in de rechtspraktijk?

In het familierecht wordt regelmatig beroep gedaan op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, met name op artikel 8. Wat betekent het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven in de praktijk? Welke betekenis heeft het EVRM voor de praktijk van alledag? Deze vragen hebben niet alleen veel jurisprudentie opgeleverd, maar het EVRM heeft ook geleid tot aanpassing van grote delen van het familierecht.

Doel

In deze cursus behandelen we de werking en toepassing van het EVRM in relatie tot het personen- en familierecht. Na afloop heb je inzicht in de EVRM-aspecten van een zaak en kun je daar invulling geven in de motivering van je uitspraak.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor raadsheren, rechters, (senior) gerechtsjuristen en juridisch adviseurs.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • inleiding in het EVRM
  • artikelen 2, 5, 6, 8 en 12 van het EVRM
  • namenrecht
  • afstamming en adoptie
  • echtscheiding
  • gezag en omgangsrecht
  • pleeggezinplaatsing
  • maatregelen kinderbescherming
  • kinderalimentatie.

Opzet

 

LET OP:

De cursus bestaat uit drie dagdelen: één dagdeel zelfstudie in MIJN SSR en twee dagdelen (aaneensluitend op één dag) contactonderwijs. Het zelfstudiedagdeel moet gedaan worden voorafgaand aan de contactdag. Om planningstechnische redenen wordt bij de uitvoering hiervoor een datum genoemd. De zelfstudie kan echter gedaan worden op een zelf gekozen moment, zolang het maar vóór aanvang van de contactdag gedaan is.

Voorkennis

We verwachten dat je basiskennis hebt van het EVRM en de basisbeginselen van het materieel recht.

Uitvoeringen

Kosten: