De menselijke factor – SSR
Cursussen / Strafrecht / Oordeelsvorming / De menselijke factor

De menselijke factor

Welke menselijke factoren hebben invloed bij het nemen van gedegen besluiten?

Waarneming, oordeels- en besluitvorming zijn belangrijke elementen in het werk van rechters, officieren. Deze leeractiviteit gaat in op de menselijke factoren die van invloed zijn bij het nemen van gedegen besluiten. Zo leer je over  tunnelvisie, verhoortechnieken, de betrouwbaarheid van het geheugen, het detecteren van leugens en ontlastend bewijs. Deze leeractiviteit is een absolute aanrader voor de jurist die behalve naar de dader en het bewijs óók kritisch naar zichzelf durft te kijken. De bijeenkomst heeft het strafrecht als uitgangspunt.

Doel

Het doel van de cursus is het bewust worden van de invloed van jouw eigen kennis en voorkeuren op de kwaliteit van je professionele beslissingen. Tijdens deze cursus wordt je een spiegel voorgehouden met als doel om tijdens je werk bewuster stil te staan bij je eigen aanpak en aannames.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, juridisch adviseur en gerechtsjurist.
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, parketsecretaris en beoordelaar.

Inhoud

Na een korte inleiding op het onderwerp wordt gedurende de contactdag aan de hand van praktijkgerichte opdrachten gewerkt aan de bewustwording van een groot aantal elementen die bij het waarnemen, reproduceren, beoordelen en besluiten en rol spelen. Door de opdrachten verkrijg je inzicht in op welke manier jij tot een besluit komt en welke objectieve en subjectieve factoren jouw beslissing sturen. Het strafrecht is daarbij het uitgangspunt.

Opzet

Deze leeractiviteit bestaat uit een contactbijeenkomst van 2 dagdelen. Tijdens de dag wordt gewerkt aan de hand van een werkboek dat je inzicht geeft in de manier waarop je met deze materie omgaat.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 95,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00